بوکان

ارسال توسط بوکانی
 
تاريخ : 92/07/14
برای ورود به سایت دانشگاه آزاد بوکان بر روی دانشگاه آزاد کلیک کنید

                                                          کلیک کن

کلیک کن                     دانشگاه آزاد بوکان             کلیک کن

                                                           کلیک کن

 

                                                      


برچسب‌ها: دانشگاه آزاد بوکان

ارسال توسط بوکانی
ارسال توسط بوکانی
  از ابتدای تمدن های بشری،  حکام بوجود آمدند.  تمدن اولیه یعنی شهر نشینی و ایجاد طبقات اجتماعی و نوشتن،  به روایات مختلف حدود 7 یا 8 یا 10 هزار سال پیش،  در قاره کهن و از بین النهرین و ایران آغاز گردید،  مشروح در تاریخ نیک.  کسی بدرستی نمیداند اول حاکمان بودند،  یا اول  مردم درست مانند:  ضرب المثل  تخم و مرغ.  در هر صورت حاکمان، برای به تبعیت کشیدن مردم،  دست به ترفند های مختلف زدند،  از فرقه ها و دین های عجیب و غریب،  تا خرافات و دروغ گفتن و نوشتن.  دعای داریوش بزرگ:

 

{خداوندا این کشور را از دشمن، از دروغ، از خشکسالی محفوظ دار}

 

      بسیاری از نوشته ها و کتیبه ها و داستانها از این ترفند هاست،  که هنوز تا همین لحظه در نبرد نوپدیدادامه دارد.  یکی از مهمترین آنها،  دروغ حمله اسکندر به ایران است.  پردازندگان داستان الکساندر مقدونی،  که حدود  600 سال پس از مرگ او، داستانش را بدین صورت پرداخته اند،  توجه نکردند،  نخستین عامل پیروزی در جنگها،  فـزونی شمار جنگ جویان،  برتری سلاح و سازو برگ،  سابقه و تجربه فرمانده هان در لشکر آراییها و نبردها،  همراه با آگاهی دقیق از سرزمین های دشمن و اقتصاد آن است.  جوان بیست ساله تهیدست و بی تجربه،  از سرزمین کم جمعیت و با اقتصاد نا چیز،  نمی تواند بدین آسانی به پا خیزد،  و امپراطوری بزرگی که ریشه در فرهنگ و دین دارد را متلاشی  کند،  سرزمین مردم دلیری را بگیرد،  که در هر خانه شمشیر و تیر و کمان زندگیشان بود.  انگار دشمن به کشور معتادها و گی و اواها آمده،  امروزه میبینیم اشغال گرها با اینهمه امکانات در عراق و افغانستان در مانده اند، چه برسد آنزمان. 

 

      فیلم 300  که از روی تفکر داستان دروغی اسکندر مقدونی ساخته شد،  باعث گردید مردم جهان به راحتی به داستان دروغی پیروزی های الکساندر پی ببرند.  بهمین جهت بهترین فرصت تاریخی پیش آمده، تا این دروغها را از تاریخ شیرینمان پاک نماییم.  در واقع ما ایرانیان باید واقعیت های تاریخ خود را به دنیا بگوییم،  فقط از این فیلم و دروغها نگوییم.  تمام جنگ های اسکندر نامه ها،  در همین حد و اندازه اند،  ولی جای تعجب است!  چرا تاریخ دانان ایرانی نمی توانند،  این دروغها را تشخیص بدهند،  اندازه های نظامی دروغی،  مسافت های دروغی،  جنگ های دروغی،  شهر های دروغی،  و غیره و غیره دروغی.  ای تاریخ دانان ایرانی،  بیایید با حوصله ای جدید،  و دیدی نو،  این دروغها را بررسی کنید، و در جملات و گفته هایتان لطف نموده اصلاح نمایید.

 

   آغاز داستان دروغ

 

      مقدونیه کجا بود؟،  مگه دونیا،  که در گبت ها قدیم مصری مگه دونی بود،  و به تلفظ عرب مقدونیهگردید،  به هنگام پیدایش اسکندر از مراکز مهم آئین مهر در شمال آفریقا بود.  یا قوت حموی،  جهانگرد و جغرافی دان در کتاب معجم البلدان گوید،  مقدونیه نام مصر بزبان یونانی است.  ابن الفقیه احمد همدانی،  جغرافیدان و مورخ سده چهارم هجری،  بنقل از ابن یسار گوید،  مقدونیه خاک مصر است.  المقدسیجغرافیدان سده پنجم اسلامی در حسن التقا سیم،  ابن خرداذ به،  در دالمسالک و الممالک،  مسعودی،  در کتاب مروج الذهب.  و بسیاری دیگر گویند،  در آن زمان مقدونیه یا مگه دونیا خاک مصر است.  غیر از مورخان و آگاهان سده های نخستین اسلامی،  ابن مقفع، طبری و دینوری،  در تالیفات خود اسکندر را ایرانی خوانده اند.

 

      درباره پردازندگان داستان اسکندر،  و قلب و تحریف و جعل و دستبرد،  که بخاطر این موضوع صورت گرفته،  باید به سیاست های خاص امپراطوران دینی غاصب و حاکم بر دولت روم شرقی،  و انگیزه اقدام آنها توجه نمود.  در فواصل سده های هشتم تا یازدهم میلادی،  طی سیصد سال متناوب سیزده مرد و هشت زن ارمنی،  از ساکنان غرب رود آلیس (قزل ایرماق) و شهر آنی (شهر  هزار کلیسا)،  که از خانواده  کنستانتین  نبودند و شور قدرت طلبی داشتند،  با استفاده از شرایط و گاه با کمک سازمان مخفی یهود،  به امپراطوری روم شرقی در قسطنطنیه که مرکز جهان بود دست یافتند.  اینان برای حفظ مقام تظاهر به یونانی و مقدونی مآب بودن میکردند،  بدنبال جدال شرق با غرب یا جدال مهر پرستی و عیسی پرستی،  داستان اسکندر را بدین صورت مدون و منتشر گردانیدند،  تا بر اعتبار خود بیفزایند.  اینان از زبان کالیس دنس،  که وی را پزشک اسکندر قلمداد کردند،  کتابی تدوین و حوزه متصرفات او را به چین و هندوستان کشانیدند،  و با همکاری عمال عباسیان،  اسکندر را بلند آوازه ساختند،  تا اذهان جوامع نو خواسته را از عظمت تمدن،  و فرهنگ و قدرت تشکیلاتی ایرانیان پیشین دور بدارند.  تالیف کتب به زبان یونانی که زبان کلیسا بود،  در آن دوره رونق گرفت،  تا آنجا که این روز گار را عصر فرهنگ یونان میخوانند.  از سوی دیگر،  دین  عیسی ناصری تا صده سیزدهم میلادی در شبه جزیره بالکان عمومیت نیافت،  و مهر پرستان که در این نواحی استیلاء داشتند،  این آئین را الحاد و تحریفی از دین خود میشمردند،  این دو دین جدال قلمی و زبانی داشتند.

 

      سرزمین مازندران در عهد خسرو انوشیروان،  به استناد نسخه خطی کهن و موجود در کتابخانه ملی تهران،  پزش خارگر،  نامیده میشد.  هند یا اند تا پایان سده دوازه میلادی بگفته،  طبری و مسعودی نام خوزستان بود.  هفده محل در خوزستان به مانند، هندیجان و اندیمشک و…. با این نام یاد میگردد، هندوستان آریا ورته و بهارات نامیده میشد.

 

   اسکندر و سکندر

 

      در زبان های ایرانی،  الکساندرس که در زبان های باختری الکساندر گفته میشود نیست.  هر گاه پذیرفته شود،  که ال آغاز الکساندرس حرف تعریف است،  با بر داشتن آن  کساندرس  میماند،  که هیچ همانندی با اسکندر و سکندر ندارد،  پس باید جستجو کرد،  که نام اسکندر و سکندر از کجا و در چه زمانی پیدا شده است.  در آثار الباقیه بیرونی صفحه 145 نوشته شده،  سر سلسله  ایشان یعنی حکومت اشکانیان،  اشک بن اشکان است،  که لقب او فـغـفور شاه می باشد،  او پسر بلاش بن شاهپور بن اس ایکتار بن سیاوش بن کیکاوس،  محسوب است.  بیرونی از حمزه اصفهانی،  نام شاهان اشکانی را،  اسک بن بلاش بن شاهپور بن اشکان بن اش جبار،  آورده  است (ص 147 آثار الباقیه).  اصلان غفاری، نویسنده کتاب قصه سکندر و دارا بر آنست که،  اش جبار، اس ایکنار و مانند اینها دگرگون شده،  اس گنتار، به معنی دلیر هستند،  که اسکندر شده اند.  اش جبار یا اس ایکنار،  یا به گمان اصلان غفاری،  اس کنتار،  نام یکی از شاهان اشکانی،  در سال های میانی سده سوم پیش از میلاد بوده،  که در ورا رود، یعنی ماورا النهر و خراسان بزرگ،  با شهر های نیشابور، هرات و مرو،  و شمال افغانستان کشور گیری کرده،  و به اسکندر،  خلاصه یافته است.  این قدرت مدار اشکانی،  مورد سوء  استفاده ناشیانه و احمقانه، اسکندر مقدونی نویسان روم شرقی و سپس،  غربیان در جهت دشمنی با ایران بزرگ قرار گرفتند.  ایرانیانی که جشن نوروز دارند،  و در کشور ها و سرزمین های وسیع و باستانی زندگی میکنند،  زبانها و لهجه های مختلف،  ولی فرهنگ مشترک با آداب رنگارنگ دارند،  از دیر باز  دشمنانی  داشتند،  که از فرهنگ استثماری روم شروع شده،  و تا استعمار و امپریالیسم امروز در نبرد نو پدید ادامه دارد.

 

      در شاهنامه‌ فردوسی،  اسکندر از تخمه کیانیان‌ گفته شده،  یعنى‌ پسر داراب‌ و برادر بزرگ ‌تر دارا، واپسین‌ پادشاه‌ کیانى‌،  که مردی‌ نیک‌ سیرت‌، خیر خواه‌ و مهربان‌ بوده،  که‌ نه‌ تنها توطئه‌ ای‌ بر ضد دارا نمى‌کند،  بلکه‌ بر مرگ‌ او مى‌ گرید و کشندگان‌ او را عقوبت‌ مى ‌کند.

 

      سکندری رفتن ــ  در ایران بزرگ به دلیر و پهلوانی که در تمرین و ورزش،  دستهایش را روی زمین گذارده، و پاهایش را هوا کرده،  و روی دستهایش راه برود گویند:  سکندری میرود.

 

     دشمنان تا توانسته اند از شکست های سلسله هخامنشیان دروغ گفته اند،  و ما یکبار از خود هخامنشیان نپرسیده ایم سرگذشت تان چیست؟.  12 هزار سنگ نوشته ایران در دانشگاه سیراکوز آمریکا است،  و چه بسیار در جا های دیگر اینچنین در دست غیر ایران می باشد،  و ما هیچ سر نخی نداریم و پیگیر آن نیستیم.  هرگز هخامنشیان نگفته اند که تخت جمشید کاخ بوده،  تا اسکندر بخواهد آنرا آتش بزند.  سنگ نوشته بشماره  XPD  که در خاور و باختر سمت ایوان معروف به کاخ خصوصی خشایار شاه است،  در آنجا خشایار شاه می گوید: …. به خواست اهورامزدا این هدئیش را من بنا نمودم.  و هدئیش بار ها در تخت جمشید تکرار شده است.  تمام نوشته حکایت از آن دارد،  زواری که می آمدند بدانند چه بوده و این بسیار پر اهمیت تر از کاخ بوده،  امروزه عده ای ساده اندیش خارجی،  تخت جمشید را در اندازه کاخ شاهی پایین آورده اند. 

 

   افشای جنگ های دروغی

 

      دروغ گوها نوشته اند،  که اسکندر با سی هزار پیاده و چهل هزار سوار از تنگه هلس پونت،  داردانل امروزی گذشت،  و در کناره آسیای کوچک و پس از گذشتن از رودخانه تند و پر آب و گود و با دیواره های بلند، گرانیک،  با داریوش سوم جنگید.  رودخانه گرانیک که امروزه بیغا چای نام دارد،  کوچک و کم آب و بدون دیواره و کم عمق است.  کناره این رودخانه گنجایش آرایش جنگی حدود 150 هزار نیرو را ندارد،  اگه باور ندارید بروید ببینید.  دروغ نویسها میخواستند،  شوش پایتخت دو هزار ساله ایلامی، و دویست ساله سلسله هخامنشیان  را کوچک و نا چیز کنند،  و تخت جمشید شکوهمند را پایتخت ایران بشناسانند، و دروغی بدست اسکندر به آتش بکشند.  5 یا 6 قرن بعد که این دروغ را مینوشتند،  دیگر دین قدیمی هخامنشیان نبود،  و تخت جمشید متروکه بوده.  آنها از فواصل راه ها و جاده ها و مسیر ها خبر نداشتند، و هر چه از اینها  نوشته اند،  چرت و پرت والکیست،  و این براحتی قابل درک است.  نوشته اند که 600 هزار لشکر داریوش 5 روزه،  از روی پل های ساخته شده فرات عبور کردند،  کمی فکر کنید، 600 هزارش دروغه،  5 روزش دروغه پلش هم دروغه،  در این دوره  و قرن نو درک این مسئله خیلی ساده است.  از قدیم شنیده ایم دروغ هر چی بزرگتر باشه باورش راحت تره.

 

   رفتن اسکندر از تخت جمشید به دامغان

 

      نوشته اند اسکندر از تخت جمشید به همدان رفت،  این دروغ هـم بررسی  میکنیم،  برای رفتن از تخت جمشید به همدان، باید از اصفهان می گذشتند،  در هیچ اسکندر نامه ای از این  شهر باستانی و مردم دلیرش نامی برده نشده.  هرگز نمی توانستند بدون گذشتن از این شهر به همدان بروند،  هر کس بگوید،  بطور کلی ناآگاه است.  از اصفهان تا نجف آباد به درازای سی کیلومتر،  باغ و سبزی کاریست،  این باغ بزرگ برای ایستادگی در برابر یورش سپاهیان دشمن،  و جلوگیری از گذر کردن آنها سنگر بسیار خوبیست،  آن نویسندها بی سواد تر از آن بودند،  که این شهر هم روی کاغذ به خاک و خون بکشانند.  آنها از شهر های دیگر راه اصفهان نامی نبردند،  مانند گلپایگان،  گر با یگان،  گر= سنگ+ بای= بغ= ایزد+ گان،  بروجرد، ملایر، فقط یه اسم پرت وپلای من در آری نوشتن،  که به هیچ  یک از اسامی شهر های ایرانی  شبیه نیست.  از اصفهان به لرستان به همدان  480 کیلومتر راه است.  بیشتر این راه از کوهستانی سخت می گذرد،  نزدیک  به 200 کیلومتر این راه  بیش از دو هزار متر بلندی دارد،  و از بلند ترین راه های جهان است،  و از دامنه اشترانکوه می گذرد،  و در زمستان برف سنگین دارد، راه لرستان به همدان هم از کوهستانی پر برف میگذرد،  و سخت ترین راه هاست،  و مردم دلیر و جنگجویی دارد،  که در تاریخ هیچ مهاجمی از اونجا نتوانسته بگذرد،  حتی داخلی ها.  از تخت جمشید به اصفهان و به همدان و به ری و به دامغان، 1600 کیلومتر است،  پس حساب کنید دروغ ها را،  یا شاید هم با قطار برقی ژاپنی رفتند،  که تو داستانشان این مسافتها و زمانها رو اینقدر عوضی نوشتند.  ابوریحان بیرونی در آثار باقیه نوشته،  که داریوش سوم در نزدیکی اربیل به دست فرمانده پاسدارانش کشته شده.  در آن زمان او چیزی از اسکندر دروغی مقدونی نمی دانست،  واقعیت اشک و اشکانیان است.

 

   هالیود میگوید:  جنگ همینه که میسازیم، ….

 

   پرسش از عموم:  آیا شما جنگ های تاریخی واقعی را دیده اید؟ 

 

   اسکندر مقدونی در راه گرگان

 

      اسکندر را از دامغان به گرگان میبرند،  کلیه نام های عوضی مکان های اشتباه،  کار های عجیب و غریب،  مردمان و قبایلی که هرگز وجود نداشته اند،  فاصله ها و راه های الکی،  یک نقشه جلویتان بگذارید،  ببینید و متوجه میشود چه کلاهی سرمان گذارده اند،  فقط  برای دشمنی و عقده.  واقعاً بیندیشید چرا برای ما دروغ بافتند و تا کی ادامه دارد؟ 

 

    یه دروغ دیگه کاغذی،  اسکندر نامه نویسان روی کاغذ در بند پارس ساخته،  و آنرا به دست اسکندر گشودند تا انتقام شکست خوردن یونانیها را در تنگ ترموبیل از ایرانیان گرفته باشند،  و گرنه در راه  شوش به تخت جمشید چنین تنگه ای نیست.  باستان شناسان ایرانی و انگلیسی،  در صد سال گذشته در پی این تنگه،  چه برای گنج و یا علم باستان شناسی گشته اند،  منجمله خودم،  یک چیز هم نیست که نیست و پیدا نکرده اند و نشده،  کتاب های نوشته شده این کاوشها موجود است.

 

     چوپان دروغی در زمستان لرستان،  با اون برف سنگین و سرمای شدید،  ساختند و نگفتند چه جوری آنهمه لشکر دو طرف آنجا زنده ماندند،  و در عین حال و همان جا جنگل حاره ساختند،  و خیلی  پرت وپلا های دیگه نوشتند.  آنها دشمن ایران بودند،  ولی این مثلاً تاریخ  دان های ایرانی چرا این پرت و پلاها را می گویند و تکرار میکنند،  اگر تا کنون ناآگاه بوده،  بعد از این وبلاگ بخود آیند.

 

“جنگ های تاریخی را واقعی،  و در همان تاریخ  تجسم کنید،  نه آن گونه که هالیود می خواهد”

 

   دشمنان بی سواد تاریخ ایران

 

      در 1700 ــ 1800 ،  سال پیش اسکندر نامه نویسان بیسواد تر از آن بودند،  که بتوانند داستان دروغی شان را بهتر و باور مندانه تر بنویسند.  ساده لوحانه تر دشمنان تاریخ ایران هستند،  که این چرت و پرتها را،  به جای تاریخ ما می گویند و مینویسند.  پاتلا که در زبان پارسی پای تپه است،  در نزدیکی تنگ بوان است،  در داستانشان به مصب رودخانه سند برده اند، تا برای رفتن اسکندر به هندوستان مدرک بتراشند.  رود تانا ایس،  میان اروپا و آسیا است،  که رود دن امروزیست،  در آن داستان کذایی به شمال افغانستان برده و جای بلخ گذاشته اند،  تا اسکندر را به هندوستان برسانند،  نوشته اند اسکندر و سپاهش از بلخ بسوی سغدیا راه افتادند،  و به بیابان های بی آب و علف رسیدند،  و کلی سختی و بد بختی کشیدند،  تا مثلا شجاعتشان را بنویسند.  این هم افسانه است،  شهر بلخ کنار رود پر آب بلخاب قرار دارد،  و تا 350 کیلومتری آن همه طرف آبادیست نه بیابان بی آب و علف،  براحتی در نقشه ببینید.  رود اوکسوز،  آنهم  آمو دریا نیست،  بعلت ندانستن جغرافیا اینهمه پرت و پلا نوشته اند،  و دشمنان ایران زمین آنرا باور دارند،  و کینه ورزانه  دائم تکرار می کنند.

 

      بکچوس، یونانی شده بغ است،  که بک، بگ، بی، بای، هم گفته میشود،  پیشنام ایزد مهر،  بغ مهر است.  آئین مهر در زمان حکومت اشکانیان گسترش یافت،  و به  یونان و روم رفت،  در زمان اسکندر شناخته شده نبود،  ولی پانصد سال بعد اسکندر نامه نویسان می دانستند.  دروازه کاسپین،  که آن را سر دره خوار دانسته اند،  نیست،  دربند خزر شهریست میان باکو و ما خاج قلعه.  گاهی برای توجیه داستانشان،  دروغ  نوشته اند.  رود عارابیوس،  که نوشته اند اسکندر و سپاهش،  در کشور هندوستان از آن گذر کرده اند،  شط العرب امروزیست،  و آنچه هندوستانی نوشته اند،  خوزستان است.  اریتیان، سرزمین مردم اور،  شهری بنام مقجر در کشور عراق است،  نه در هندوستان.  عارابیت،  بیت مردم عرب،  در جنوب عراق است،  نه مصب رود سند پاکستان.  دوستکامی،  که در این داستان کذایی دوستکانی نوشته اند،  شرابدان مهریان بوده و اکنون در سوگواریها،  در آن آب یا شربت می ریزند،  در زمان اسکندر نمی شناختند،  ولی 500 سال بعد،  در زمان اشکانیان شناخته شده بود.  آتروپات، آذرپاد، واژه زمان شاهنشاهی ساسانیان است،  و در زمان سلسله هخامنشیان آنرا نمی شناختند،  چون زرتشتی دوره ساسانی نبودند.

 

      آتروپاد یا آذرپاد،  نگهبان آتش بوده است،  امروز پاد را بد گویند،  مانند، سپهبد، ارتشبد.   این هم نشانه آنست،  که اسکندر نامه ها چند سده پس از اسکندر نوشته شده اند،  آذربایجان، دگرگون شده آتروپاتان نیست.  آذربایجان یا آذر بیجان، از سه پاره ساخته شده،  آذر = آتش + بای = بی = بغ = ایزد + گان = جا = آذر با یجان = جایگاه آتش ایزدی.

 

      مینویسند سپاه اسکندر در راه رفت و برگشت،  به سغدیان با مردمی نیرومند،  به نام مماسن ها در افتادند،  ممسن = بزرگ بزرگان = مه و مس= بزرگ + ان،  در غرب استان فارس ایران است،  نه در بلخ و شمال افغانستان.  نوشته اند اسکندر به شهر نیسا نزدیک رود سند رسید،  و شهر نیسا را میان بیستون و همدان آدرس میدهند.  نسا،  نخستین پایتخت حکومت اشکانیان نزدیکی شهر عشق آباد کشور ترکمنستان امروزی بود، و آئین مهر از آنجا گسترش یافت،  که به آئین نسا یا نسارا شناخته شد.  یا نصا یا نصارای دوره های بعد،  مثل یلدا و اعیاد و مراسم ادیان دیگر.  نبرزن، نبرز یا شکست ناپذیر، پسنام مهر است،  که در زبان کردی نبز گفته میشود.  آئین مهر در زمان اشکانیان به امپراتوری روم رفت،  و دین همگانی شد.  رومیان واژه ایرانی نبرز را برای پسنام مهر بکار می بردند،  در چندین از صد ها مهرابه تاریخی بجا مانده امپراتوری روم،  دیوار نوشته و کنده کاری شده.  این نیز  میرساند این داستان دروغی چند صده پس از اسکندر نوشته شده.  پاگانیسم، کوسیان یا کاسیها یا کاسپین ها،  چون میخواستند اسکندر همه را شکست داده باشد،  800  سال از حکومتشان گذشته بود،  که   با نادانی،  با اسکندر کذائیشان آنان را هم شکست دادند،  چه بی سوادند آن تاریخ دانهایی که امروزه این چرتها را تاریخ میدانند.  شهر صد دروازه،  دامغان یا اطراف آن نیست،  گروهای مختلف باستان شناسان سالها همه آن اطراف را گشته اند،  شهر یه دروازه هم نیافتند!  گنده گویی کردن تا الکساندر چاخانی را مهم کنند.  رود آراکس را بجای کر دروغ نویسی  کرده اند،  در واقع ارس میباشد. 

 

      میتراسن، از نام بغ مهر گرفته شده،  که در هندوستان و امپراتوری روم میترا نام داشت،  و در زمان اسکندر در یونان شناخته شده نبود.  دروغ پردازان اسکندر مقدونی جغرافیا نمی دانستند و سواد هم نداشتند،  و برای بالا بردن و مهم کردن مردم کوچک و بینوای یونان،  داستان های دروغی مثل الکساندرس نوشته اند،  ولی با کلی غلط و اشتباه.  همه کشور ها و مردمی را  که در جهان  آن روز نام و نشانی  داشتند،  یا داستانی از آنها شنیده بودند،  به دست اسکندر بر انداختند.  صد ها نام دروغی  خیال بافی کردند، که هرگز و به هیچ وجه اصالت ایرانی و هندی  ندارند،  و کاملا آشکارا دروغ هستند.

 

   عقده و حقارت در دروغ ظاهر می شود

 

      این نمونه گفتار در رفتار و غارت و غیره،  از سربازان مقدونی نشان می دهد،  که سپاهی غارت گر نمی تواند راه های طولانی برود و جنگ های بزرگ انجام دهد.  هر آدم عاقلی متوجه می شود که دروغ بافی است،   در واقع این دروغها از عقده و حقارت می باشد.  در 500 سال گذشته صهیونیسم و استعمار،  دروغ های تاریخ را دانسته و بزرگ کرده اند،  تا اهداف خود را پیش ببرند،  و دشمنان ایران و ایرانی هم تکرار کرده اند.   تاریخ نویسان اسکندر نمونه هایی از رفتار سربازان مقدونی با پیکره ها را چنین بازگو کرده اند:  بنابر این وقتی که مقدونیها به امر اسکندر مشغول غارت شدند،  در میان خود آنها نفاق افتاد،  زیرا هرکس دشمن کسی می شد،  که غنیمتی بهتر به دست آورده بود،  و چون غنائم به قدری زیاد بود که نمی توانستند تمامی آن را بر گیرند،  ناچار غنائم را خوب و بد می کردند،  و بر سر چیز های گرانب هایی منازعه بین مقدونیها در می گرفت،  بنابر این لباس شاهی به دست چند نفر مقدونی پاره پاره می شد،  گلدانها و جام های گرانبها را با تبر خرد می کردند،  پارچه های فاخر و زیبا را می دریدند،  در نتیجه چنین شد که چیزی بی عیب به دست سرباز مقدونی نیفتاد،  حتی مجسمه ها را شکستند و ظروف را خرد کردند.

 

      در جایی دیگر پلوتارک چنین نوشته است:  وقتی اسکندر به قصر تخت جمشید وارد شد،  دید مجسمه بزرگی از خشایارشا به واسطه ازدحام مقدونیها به زمین افتاده،  او ایستاد و مانند اینکه مجسمه مزبور ذی روح باشد،  خطاب به آن کرد و گفت:  آیا باید بگذرم و بگذارم تو به زمین افتاده باشی تا مجازات شوی، در ازای اینکه به یونان لشکر کشیدی یا تو را به احترام آن روح بزرگ و صفات خوبی که داشتی بلند کنم؟  اسکندر این بگفت،  لختی در اندیشه فرو رفت و پس از آن بگذشت.  عقده روی کاغذ و داستان،  ایرانی ها بخود آیید و برای حفظ آبرو و غیرت ایرانی این دروغ ها را دور بریزید.  

 

 

 

      که به دروغ می گوند مجسمه هرکول است،  و آنرا نشانی و سندی از حمله اسکندر مقدونی به ایران می نامند.  این پیکره در سال 1327 خ،  در محل کنونی کشف شد.  زمان ساخت آن حدود 150 ق.م،  تعیین کرده اند،  که برابر با اواسط سلطنت مهرداد اول اشکانی معروف به اشک نهم است،  البته این زمان جای باز نگری علمی جدید دارد.  کتیبه ای در پشت این پیکره به زبان آشوری است،  این زبان بسیار قدیمی تر از زمان پیدایش خط یونانی می باشد.  نمونه این مجسمه که مانند ایزد مهر است،  در چندین معبد میترایی اروپایی وجود دارد،  که بسیار شبیه هم هستند


برچسب‌ها: اسکندر, تاریخ ایران, مقدونیه, فیلم سیصد

ارسال توسط بوکانی
 
تاريخ : 93/08/19
1- رویاهای بزرگ در سر بپرورانید. (ماركوس اورلیوس)

 

        فقط رویاهای بزرگ می توانند روح انسانها را به حركت در آورند.

 

2- حس هدفمندی را در خود پرورش دهید. (توماس كارلایل)

 

       كسی كه هدفی روشن داشته باشد، حتی در ناهموارترین راه ها به جلو می رود. شخص بدون هدف در هموارترین راه ها هم پیشرفتی نخواهد داشت.

 

3- خود را دارای شغل آزاد بدانید. (ویلیام هنلی)

 

          من بر روان و سرشت خود مسلط هستم.

 

4- كاری را كه واقعاً‌ دوست دارید انجام دهید. (برایان تریسی)

 

         وقتی كاری را انجام بدهید كه واقعاً‌ آن را دوست دارید، دیگر هرگز حتی یك روز هم كار نخواهید كرد و كار شما تفریح شما خواهد بود.

 

5- در كار خود همیشه بهترین باشید. (وینس لومباردی)

 

          كیفیت زندگی شما صرف نظر از اینكه در چه حوزه ای كار می كنید بستگی دارد به اینكه تا چه حد خود را متعهد می دانید كه در كار خود بهترین باشید.

 

6- سخت تر و بیشتر كار كنید. (جیمز تربر)

 

           هر چه سخت تر كار كنم، موفق تر می شوم.

 

7- خود را وقف یادگیری مادام العمر كنید. (دنیس ویتلی)

 

           یادگیری مستمر حداقل شرط لازم برای كسب موفقیت در هر زمینه ای است.

 

8- اول حق و حقوق خودتان را بدهید. (كلمنت استون)

 

           بخشی از كل درآمدتان به شما تعلق دارد و اگر نتوانید آن را پس انداز و سرمایه گذاری كنید، بذر بزرگی در شما نیست.

 

9- همه جزئیات مربوط به كارتان را یاد بگیرید. (دان كندی)

 

            اگر در شغلتان مهارت بالایی بدست آورید، هیچ چیز مانع درآمد بیشتر و پیشرفت سریع تر شما نخواهد شد.

 

10- خود را وقف خدمت به دیگران كنید. (زیگ زیگلار)

 

          اگر به دیگران كمك كنید تا به آنچه می خواهند برسند، شما هم می توانید در زندگی به آنچه می خواهید برسید.

 

11- با خود و دیگران كاملاً  صادق باشید. (كلود بریستول)

 

          تفكر منبع اصلی ثروت، موفقیت، پیشرفت های مادی، كشف ها و اختراعات بزرگ و همه كامیابی هاست.

 

12- بالاترین اولویت هایتان را تعیین و سپس با تمام قوا روی

 آنها تمركز كنید. (برایان تریسی)

          انسان غیرمتمركز در همه امورش ناپایدار است.

          با تمركز به یك موضوع خاص اعمال بزرگ غیرمنتظره ای به راحتی انجام میشود .

 

 

13- سریع العمل و قابل اعتماد باشید. (دین بریگز)

         كار خودتان را انجام دهید، اما نه فقط درحد وظیفه بلكه اندكی

         بیشتر و از روی سخاوت. همین مقدار اندك به اندازه تمام كار ارزش دارد.

 

14- برای جهش از قله ای به قله ای دیگر آماده باشید. (وینس لمباردی)

 

          برنده شدن یك چیز گاه گاهی نیست بلكه همیشگی است.

           هر انسان با سعی و تلاش میتواند پیروز شود و اگر در كارش نقصی

             صورت نگیرد همیشه پیروز خواهد ماند.

 

15- انضباط فردی را در همه موارد اعمال كنید. (آلبرت هبارد)       انضباط فردی یعنی وادار كردن خود به انجام به موقع كارهایی

         كه باید انجام دهید، چه خوشتان بیاید و چه نیاید.

 

16- خلاقیت و استعداد ذاتی خود را شكوفا كنید. (آلبرت انیشتین)

        قدرت تصور از واقعیات برتر است. تصور مسائل بزرگ در ذهن به

          صورت دنیای واقعی (تفكر سه بعدی)
17- با افراد درست در ارتباط باشید. (چارلز جونز)

       طی پنج سال آینده شما تغییری نخواهید كرد مگر به دلیل

         ملاقات با افرادی خاص و كتابهایی كه مطالعه می كنید.

          (دوستان ناباب شما را از مسیر درست منحرف خواهد كرد )
18- به بهترین نحو مراقب سلامتی خود باشید. (تئودور روزولت)

       رمز خوشبختی داشتن ذهنی سالم در بدنی سالم است.

        ورزش و تغذیه مناسب بهترین روش برای حفظ سلامتی است .19- قاطع و عمل گرا باشید. (ویلیام شكسپیر)

 

        به جنگ دریای مشكلات بروید و شجاعانه به آنها پایان دهید.

         اینگونه تصور كنید كه هر مشكل و شكست پله ای خواهد بود

         برای رسیدن به پیروزی های آتی .

 

20- هرگز شكست را یك انتخاب ندانید. (فرانكلین روزولت)

 

        چیزی برای ترسیدن وجود ندارد جز خود ترس.

 

21- در امتحان پایداری قبول شوید. (فرانكلین روزولت)

 

هیچ چیز نمی تواند جایگزین پایداری شود.

·         استعداد نمی تواند:

                           انسان های بااستعداد ناموفق فراوانند.

·         نبوغ نمی تواند:

                           نابغه های ناكام تقریباً  به صورت ضرب المثل درآمده اند.

 

·         تحصیلات نمی تواند:

                      دنیا پر است از تحصیل كرده های بی حاصل.

برچسب‌ها: سخن بزرگان, سخنان پند اموز, راز های زندگی موفق

ارسال توسط بوکانی
 
تاريخ : 93/08/14
ارسال توسط بوکانی
 
تاريخ : 93/08/13


ارسال توسط بوکانی
 
تاريخ : 93/08/12

ارسال توسط بوکانی
 
تاريخ : 93/08/10ارسال توسط بوکانی
 
تاريخ : 93/08/07ارسال توسط بوکانی
 
تاريخ : 93/08/05
خدایا واسه اینکه یه فرشته بهم دادی شکرارسال توسط بوکانی
 
تاريخ : 93/08/05

 ارسال توسط بوکانی
 
تاريخ : 93/08/05ارسال توسط بوکانی
 
تاريخ : 93/08/05
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارسال توسط بوکانی
 
تاريخ : 93/08/03
بابایی فدات بشهههههههههارسال توسط بوکانی
 
تاريخ : 93/07/27
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارسال توسط بوکانی
 
تاريخ : 93/06/30
صبح زود با پسرم رفتم پیاده روی

 ارسال توسط بوکانی
 
تاريخ : 93/06/30
امروز یه دفه پاهای دخترم رو کشیدم

 ارسال توسط بوکانی
 
تاريخ : 93/03/08

مقدمه :

این مقاله راهنمایی جامع از مراحل لازم جهت راه اندازی یک وب سایت از ابتدایی ترین نقطه یعنی تنظیم NS ها بر روی دامین تا آپلود فایل ها، ایجاد دیتابیس و انجام سایر تنظیمات تخصصی و فنی را ارایه میدهد. قابل ذکر است که این راهنما مراحل پس از خرید دامین و سرویس میزبانی را شرح می دهد، لذا شما برای انجام تمامی مراحل ذکر شده در این راهنما نیازمند  دارا بودن دامین و سرویس میزبانی هستید. بنابراین در صورتی که هنوز هر یک از سرویس های مورد نیاز خود را تهیه نکرده اید، لطفا به راهنمای قبل از خرید برای آشنایی با نحوه خرید آن ها مراجعه فرمایید.

 

فهرست مطالب موجود در این مقاله به شرح ذیل می باشد :

-          نحوه اتصال دامین به سرویس میزبانی

-          آپلود فایل های وب سایت

-          ساخت دیتابیس

-          تنظیمات وب سایت

-          ایجاد ایمیل اکانت و تنظیمات outlook

 

 

1 – نحوه اتصال دامین به سرویس میزبانی

     (مفهوم NS و نحوه تنظیم آن بر روی دامین )

اولین قدم برای راه اندازی یک وب سایت، انتخاب نامی مناسب برای آن است. انتخاب نام دامین باید متناسب با ماهیت کار شما بوده و به عنوان نشان تجاری مناسبی برای شرکت یا سازمان شما به شمار رود. (برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه انتخاب نام دامین مناسب به راهنمای قبل از خرید مراجعه فرمایید.)

قابل ذکر است ، با وجود اینکه نام دامنه از اهمیت بالایی برخوردار است، اما باید توجه داشت که تهیه یک دامین به تنهایی به منزله دارا بودن یک وب سایت نمی باشد. زیرا دامین تنها به معنای یک نام تجاری برای ورود به وب سایت بوده و بدون اتصال آن به فضایی از یک سرور که میزبان فایل های و محتوای وب سایت شما باشد، متاسفانه شما قادر به مدیریت هیچ وب سایتی را نخواهید داشت. بنابراین برای دارا بودن یک وب سایت کامل، نیاز به تهیه یک دامین و یک سرویس میزبانی مناسب می باشید. پس از تهیه این دو سرویس، باید ترتیبی اتخاذ کنید تا زمانی که یک کاربر نام دامین شما را در مرورگر اینترنت خود وارد نمود، به سرور میزبان وب سایت شما هدایت شده و محتویات آن را نمایش دهد. در غیر این صورت، کاربران مجبورند تا وب سایت شما را از طریق آدرس IP آن که یک مقدار عددی است (و به خاطر سپاردن آن بسیار مشکل است) مشاهده نمایند.

اتصال یک دامین با سرور میزبان آن از طریق Name Server ها صورت می گیرد.Name Server  ها قسمت بنیادی Domain Name System (DNS ) می باشند. وب سایتها با استفاده از نام سرورها امکان استفاده از Domain Name  ها را به جای آی پی آدرس ها ( که بخاطر سپردن آنها بسیار دشوار است ) می دهند.

برای آگاهی از Name Server های ست شده بر روی یک دامین می توان از ابزارهای Whois Lookup استفاده نمود.

برای هر دامین در هنگام ثبت باید حداقل دوName Server تنظیم گردد. این نام سرورها به طور معمول به صورتns1.servername  , ns2.servername   می باشند که به جای server name  نام سرور مربوطه قرار خواهد گرفت. اولین نام سرور به عنوانprimary  و دومی   به عنوان بک آپ  نام سرور اولی (زمانیکه اولین نام سرور در دسترس نباشد) قرار می گیرد.

به طور کلی ارتباط بین دامین و هاست توسطname server  صورت می پذیرد.

 به عنوان مثال با وارد نمودن نام دامین www.iranhost.com  در مرورگر( با توجه به اینکه DNS های این دامین رویns1.iranhost.com, ns2.iranhost.com  ست شده است) درخواست مربوطه بهDNS سرورهای اشاره شده ارسال و از طریق رکوردwww ( موجود درzone مربوط به iranhost.com   )  آی پی وب سایت ایران هاست یافت خواهد شد و با ارسال درخواست به وب سرور مربوطه ،  سایت (در صورتیکه مشکلی وجود نداشته باشد ) لود خواهد شد.

به زبان ساده تر با تنظیم NS ها بر روی یک دامین، میتوانید آن را (دامنه مربوطه) به سرویس میزبانی مربوطه متصل نمایید.

الف- در صورتیکه دامین خود را از ایران هاست تهیه نموده اید می توانید از طریق دستورالعمل ذیل نسبت به تغییر DNS  های دامین خود اقدام نمایید :

جهت تغییر ns ابتدا از طریق آدرس http://www.iranhost.com/Client/login.aspx وارد پرتال کاربران شده و از قسمت سرویس ها -> دامین ها را انتخاب نمایید.


 سپس گزینه "تغییر ns " (آیکون کره ی زمین آبی رنگ روی پایه مشکی) را انتخاب کنید.


با انتخاب گزینه تغییر DNS پنجره ای مانند تصویر زیر به نمایش در خواهد آمد. پس از وارد نمودن ns های مورد نظر در فیلدهای موجود، گزینه تغییرDNS را کلیک نمایید . در این قسمت امکان استفاده از IP به جای نام در قسمت DNS وجود ندارد.

 

 

تغییر DNS حداکثر حدود 24 ساعت به طول می انجامد. ولی بسته به تنظیمات cache سرویس دهنده اینترنت شما ممکن است این زمان تا 72 ساعت نیز افزوده شود.

چنانچه از مسیرهای ذکر شده قادر به تغییر ns نمی باشید ، درخواست خود را شامل نام دامین و نام DNS ها، از تیکتینگ سرویس به دپارتمان خدمات دامین ارسال نمایید.

جهت استفاده از تیکتینگ سرویس ایران هاست، وارد پرتال پشتیبانی به آدرس http://support.iranhost.com/Main/Default.aspx شده (شما می توانید مستقیما با ورود به پرتال کاربران از قسمت "پشتیبانی" وارد پرتال پشتیبانی شوید) و سپس نام کاربری و رمز عبور پرتال کاربران خود را وارد نمایید . پس از ورود بر روی گزینه  "ثبت تیکت" (منوی سمت راست) کلیک نموده و با انتخاب "دپارتمان خدمات دامین" درخواست خود را ارسال کنید .

ب- در صورتیکه دامین شما در ایران هاست ثبت نشده است به موارد ذیل  توجه فرمایید:

-          چنانچه دسترسی های لازم جهت تغییر DNS را دارید، لطفا متناسب با سرویس تهیه شده DNSهای دامین خود را تغییر دهید.

-           چنانچه دسترسی لازم در این مورد را ندارید، از شرکت ثبت کننده دامین درخواست نمایید تا این تغییرات را اعمال نمایند.

 

آدرس DNS ها جهت تنظیم شدن دامنه روی  سرویس های ایران هاست :

سرویس های میزبانی 2003 :

Ns1.iranhost.com

Ns2.iranhost.com

سرویس های میزبانی 2008 :

Ns81.iranhost.com

Ns82.iranhost.com

سرویس های میزبانی داخل ایران :

Irns1.iranhost.com

Irns2.iranhost.com

 

2 – آپلود فایل های وب سایت

پس از تهیه سرویس میزبانی و دامین، اینک باید با  اتصال به کنترل پنل میزبانی، نسبت به آپلود و بار گذاری فایل های وب سایت خود بر روی سرور اقدام نمایید. در تمامی سرویس های میزبانی ایران هاست از طریق آدرس cp.yourdomainname  (به جای yourdomainname باید نام دامین خود را وارد نمایید.) می توانید به کنترل پنل هاست خود متصل شوید. در صورتیکه از طریق آدرس فوق (به دلیل ست نشدن NS ها برروی دامین) قادر به دسترسی به کنترل پنل خود نمی باشید، میتوانید از   آدرسwsp.iranhost.com برای سرویس های 2008 کانادا، آدرس cp.iranhost.com برای سرویس های 2003 و آدرس ircp.iranhost.com   برای سرویس های میزبانی داخل ایران جهت اتصال به کنترل پنل خود استفاده نمایید.

:  قابل ذکر است در صورتیکه برای طراحی وب سایت خود، قصد استفاده از نرم افزارهای مدیریت محتوا (نظیر Wordpress یا Joomla و یا ... ) را دارید از مطالعه بخش های 2 و 3 این مقاله صرف نظر نموده و به لینک ذیل مراجعه فرمایید :                           

http://support.iranhost.com/KB/c63/cms.aspx

 

پس از اتصال به کنترل پنل باید نسبت به ساخت اکانت FTP اقدام نموده تا با استفاده از آن بتوانید به FTP وب سایت خود متصل شده و فایل های مورد نظرتان را آپلود نمایید.

در صورتی که سرویس شما 2003 بوده و از کنترل پنل HELM استفاده می کنید، جهت مشاهده راهنمای ساخت اکانت FTP به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://support.iranhost.com/KB/a309/ftp-accounts-ftp.aspx

و در صورتی که از سرویس های 2008 یا سرویس های میزبانی داخل ایران و کنترل پنل WSP استفاده می کنید، جهت مشاهده راهنمای ساخت اکانت FTP به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://support.iranhost.com/KB/a386/ftp.aspx

قابل ذکر است که در سرویس های 2008 و سرویس های میزبانی داخل ایران می توانید با استفاده از قابلیت File manager بدون ساختن اکانت FTP  هم نسبت به آپلود فایل های مورد نظر اقدام نمایید. جهت مشاهده چگونگی انجام این کار به آدرس زیر مراجعه نمایید .

http://support.iranhost.com/KB/a498/article.aspx

 

پس از ساخت اکانت FTP می توانید با استفاده از نرم افزارهای کلاینت FTP  مانند FileZilla، CuteFTP یا وب سایت هایی مانند net2ftp.com به FTP سرور سرویس خود متصل شده و فایل های مورد نظر خود را آپلود نمایید. (لطفا دقت نمایید که برای استفاده از FTP یا نرم افزارهای FTP باید پورت 21 کامپیوتر یا شبکه محلی شما باز باشد، در غیر این صورت امکان برقراری ارتباط با سرور از طریق نرم افزار های مذکور امکان پذیر نمی باشد لذا  می توانید از وب سایت Net2ftp به عنوان جایگزین برای انجام این کار استفاده کنید. )

راهنمای تصویری چگونگی استفاده از هریک از نرم افزارهای FileZilla، CuteFTP و وب سایت Net2ftp.com در لینک های زیر موجود می باشد :

CuteFTP  : http://support.iranhost.com/KB/a450/cuteftp.aspx

FileZilla   : http://support.iranhost.com/KB/a449/filezilla.aspx

Net2ftp   : http://support.iranhost.com/KB/a445/net2ftpcom.aspx

توجه فرمایید که فایل های شما حتما باید در داخل پوشه wwwroot واقع در پوشه ای با نام دامین شما قرار گیرند در غیر این صورت وب سایت شما لود نخواهد شد.

3 -  ساخت دیتابیس

در صورتیکه وب سایت شما دارای دیتابیس می باشد، می توانید از این مرحله را مطالعه فرمایید، در این غیر این صورت به مرحله بعدی مراجعه فرمایید.

پس از آپلود فایل های خود از روش های مذکور، در صورتی که وب سایت شما برای ذخیره اطلاعات خود از یکی از دیتابیس های MySQL یا MSSQL استفاده می کند، باید ابتدا از دیتابیس مربوطه در سیستم لوکال خود بک آپ گرفته و فایل آن را به زیپ تبدیل نمایید. سپس از طریق روش های زیر باید یک دیتابیس در سرویس میزبانی خود بر روی سرور ایجاد کرده و فایل بک آپ از قبل تهیه شده خود را بر روی آن ریستور نمایید.

برای مشاهده نحوه ساخت دیتابیس و حساب کاربری آن در سرویس های 2003 به لینک های زیر مراجعه فرمایید.

دیتابیس های MySQL  : http://support.iranhost.com/KB/a400/article.aspx

دیتابیس های MSSQL : http://support.iranhost.com/KB/a401/article.aspx

برای مشاهده نحوه ساخت دیتابیس و حساب کاربری آن در سرویس های 2008 و سرویس های میزبانی داخل ایران به لینک های زیر مراجعه نمایید.

دیتابیس های MySQL : http://support.iranhost.com/KB/a458/article.aspx

دیتابیس های MSSQL : http://support.iranhost.com/KB/a422/article.aspx

پس از ایجاد دیتابیس و حساب کاربری مربوطه باید با توجه به نوع دیتابیس خود وارد Sqladmin یا PHPMyadmin شده و بک آپ از قبل تهیه شده خود را بر روی آن ریستور نمایید.

جهت مشاهده نحوه ریستور نمودن هر یک از دیتابیس های مربوطه به لینک های زیر مراجعه نمایید :

دیتابیس های MSSQL : http://support.iranhost.com/KB/a424/article.aspx

دیتابیس های MySQL : http://support.iranhost.com/KB/a433/import.aspx

پس از ریستور نمودن بک آپ دیتابیس خود بر روی دیتابیس موجود در دیتابیس سرور ایران هاست باید تنظیمات ارتباطی وب سایت با دیتابیس را از طریق Connection String مربوطه انجام دهید. توجه فرمایید که آدرس سرور دیتابیس در Connection string هیچ گاه نباید بر روی localhost قرار گیرد و به جای آن باید آدرس IP سرور دیتابیس خود را قرار دهید. جهت مشاهده چگونگی یافتن آدرس IP دیتابیس سرور در هریک از سرویس ها به لینک های زیر مراجعه نمایید:

 

سرویس های 2003 :

دیتابیس های MySQL : http://support.iranhost.com/KB/a517/article.aspx

دیتابیس های MSSQL : http://support.iranhost.com/KB/a516/article.aspx

سرویس های 2008 و سرویس های میزبانی داخل ایران  :

دیتابیس های MySQL : http://support.iranhost.com/KB/a514/article.aspx

دیتابیس های MSSQL : http://support.iranhost.com/KB/a511/article.aspx

 

4 – تنظیمات وب سایت

پس از آپلود فایل ها و ریستور نمودن دیتابیس بر روی سرور باید تنظیمات مربوط به وب سایت خود را انجام دهید. تنظیماتی مانند تعیین نمودن اولیت فایل های اجرایی در زمان لود شدن سایت، نسخه مورد استفاده دات نت یا PHP در وب سایت از طریق قسمت Website setting قابل دسترسی می باشند.

جهت مشاهده نحوه تنظیم قابلیت های فوق الذکر در سرویس های 2003 به لینک زیر مراجعه نمایید :

http://support.iranhost.com/KB/a359/article.aspx

 و جهت مشاهده چگونگی تنظیم قابلیت های فوق در سرویس های 2008 و سرویس های میزبانی داخل ایران به لینک های زیر مراجعه نمایید :

http://support.iranhost.com/KB/c139/websites.aspx

http://support.iranhost.com/KB/a425/php-aspnet.aspx

 

5 – ایجاد ایمیل اکانت و تنظیمات Outlook

در تمامی سرویس های میزبانی ایران هاست می توانید از سرویس ایمیل با نام دامین خود استفاده نمایید. همچنین می توانید ایمیل اکانت های مورد نظر خود را ساخته و نسبت به ارسال و دریافت ایمیل ها از طریق Webmail یا نرم افزارهای کلاینت ایمیل مانند Outlook، اقدام نمایید.

در ابتدا باید اکانت های ایمیل مورد نظر خود را به نام های دلخواه در کنترل پنل میزبانی خود ایجاد نمایید.برای مشاهده چگونگی این کار در هریک از سرویس های 2003 یا 2008 به لینک های زیر مراجعه فرمایید. (برای مشاهده چگونگی ایجاد ایمیل اکانت در سرویس های میزبانی داخلی ایران نیز می توانید به لینک راهنمای سرویس های 2008 مراجعه فرمایید.)

سرویس های میزبانی 2003 : http://support.iranhost.com/KB/a307/email-accounts-pop3.aspx

سرویس های میزبانی  2008 و داخل ایران : http://support.iranhost.com/KB/a421/article.aspx

پس از ساخت ایمیل اکانت های مورد نظر از روش های فوق الذکر برای وارد شدن به میل باکس هریک از آن ها جهت چک کردن ایمیل های دریافتی و ارسال ایمیل ها می توانید به آدرس mail.yourdomainname (به جای yourdomainname باید نام دامین خود را وارد نمایید.) از طریق این آدرس به صفحه ورود به میل باکس مربوطه وارد خواهید شد. اکنون برای ورود به هریک از اکانت های خود باید نام کاربری و رمز عبور تعریف شده را وارد نمایید.

همچنین از طریق آدرس های زیر می توانید، راهنمای چگونگی ارسال و دریافت ایمیل ها را از طریق میل باکس Smarter Mail مطالعه فرمایید:

راهنمای دریافت ایمیل : http://support.iranhost.com/KB/a329/article.aspx

راهنمای ارسال ایمیل : http://support.iranhost.com/KB/a311/article.aspx

قابل ذکر است، در صورتیکه قصد ارسال ایمیل های خود را به زبان فارسی دارید، باید تنظیمات مشروح در لینک زیر را از ابتدا انجام دهید، در غیر این صورت تمامی کاراکترهای ایمیل شما که به زبان فارسی ارسال شده اند، در میل باکس گیرنده به صورت علامت سوال دیده خواهند شد.

http://support.iranhost.com/KB/a315/article.aspx

نرم افزار Smarter Mail دارای تنظیمات و قابلیت های پرکاربرد و زیادی مانند امکان تنظیم Auto Responder یا پاسخگویی خودکار برای ایمیل ها، امکان انتقال یا Forward ایمیل ها، امکان تنظیم Signature یا امضای الکترونیکی، قابلیت فیلتر کردن ایمیل ها (Content Filtering) و .... می باشد. جهت مشاهده راهنمای هریک از قابلیت های مذکور می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید.

http://support.iranhost.com/KB/c74/smarter-mail.aspx

جهت سهولت در  بررسی و مدیریت ایمیل های خود، می توانید از نرم افزارهای کلاینت ایمیل مانند نسخه های 2003 و 2007 نرم افزار Outlook استفاده نمایید. برای اینکار باید ابتدا اکانت ایمیل مربوطه خود را بر روی این نرم افزارها تنظیم نمایید. برای مشاهده چگونگی انجام تنظیمات نسخه های مختلف Outlook، لطفا به لینک زیر مراجعه فرمایید.

http://support.iranhost.com/KB/c75/category.aspx


برچسب‌ها: چگونه وب سایت بسازیم

ارسال توسط بوکانی

آموزش قدم به قدم نصب ویندوز Seven و روش های مختلف نصب ویندوز


برای کسانی که به تازگی وارد دنیای فناوری اطلاعات شده اند شاید این موضوع بسیار مبتدی باشد که روش نصب ویندوز سون را در دوره آموزشی شبکه آموزش ببینند ، اما پس از اینکه با انواع روش های نصب ای نسیستم عامل و جزئیات نکات بسیاری که در آن وجود دارد آشنا می شوند ، متوجه خواهند شد که تقریبا هیچ چیز در خصوص روش درست نصب سیستم عامل ها نمی دانند ، قصد جثارت ندارم اما ما عادت کرده ایم که همیشه ساده ترین راهکار و سریعترین راهکار را در صورت بروز مشکلات انتخاب بکنیم و به معمولا به دنبال یافتن روش درست حل مسئله نمی رویم . در این مقاله شما را با انواع روش های نصب ویندوز سون آشنا خواهم کرد . امیدوارم بتوانم تا حدی در رفع مشکلات و بدست آوردن راه حل های درست حل مسئله در این دوره کمک کنم. برای نصب ویندوز سون یا هفت ما نیاز به یک سری نیازمندی های اولیه داریم ، شما بایستی ابتدا فرآیند Boot سیستم را تنظیم کنید و پس از آن سورس یا منبع اطلاعاتی را که از طریق آن ویندوز می خواهیم نصب کنیم را آماده کنیم ، در ادامه به بررسی روش های مختلف نصب ویندوز سون و مشکلات و مزایای هر کدام از این روش ها می پردازیم :

نصب از طریق DVD ویندوز سون

معمولترین روش نصب ویندوز سون استفاده از DVD ویندوز است ، در این روش شما یک DVD در اختیار دارید که در آن منابع اطلاعاتی یا سورس ویندوز قرار دارد و خیر سرتان آن را خریداری کرده اید ( عمرا اگر خریداری کرده باشد ، همشون کرک شدن ) سپس براحتی این DVD را در DVD-ROM سیستم خود قرار داده و البته قبل از اینکار مطمئن می شوید که Boot سیستم بر روی DVD تنظیم شده باشد ، پس از انجام اینکار DVD ویندوز Boot شده و شما براحتی می توانید آنرا نصب کنید ، در ادامه تصاویر مربطو به نصب و شیوه نصب آن را به شما آموزش خواهم داد ، در این روش ممکن است شما از DVD-ROM خود سیستم استفاده نکنید و مجبور باشید که از DVD-ROM های خارجی یاExternal استفاده کنید که در هر حال تفاوت خاصی نمی کند و صرفا با انجام تنظیمات درست در Bios سیستم مشکلات خاصی پیش نخواهد آمد .

آموزش قدم به قدم نصب ویندوز سون


در همینجا فرض کنید شما مدیر شبکه ای هستید که دارای 500 عدد کامپیتور است و شما قرار است که این ویندوز را برای این تعداد از کامپیوترها نصب کنید ، در این حالت چه می کنید ؟ راهکار اول این است که ( ما می توانیم ) هر پانصد عدد سیستم را با استفاده از همین DVD به ترتیب تعویض ویندوز می کنیم !!!! بله ما ایرانی هستیم و ایرانی می تواند !!! اما نه در این حد .... این روش استفاده از DVD برای تعداد کم کامپیوترها مورد استفاده قرار می گیرد و برای تعداد بالا نمی توان آن را استفاده کرد یا به اصطلاح می گویند No Scale است .... هرچند اکثر شرکت ها و سازمان هایی که در ایران بوده اند فقط از همین روش استفاده می کنند اما این راهکار مناسبی در سطح گسترده از نصب سیستم عامل نمی باشد.در این روش همیشه یک نکته را در نظر داشته باشید ، شما همیشه یک سیستم خام در اختیار ندارید و ممکن است از قبل سیستم عامل دیگری نیز بر روی دستگاه نصب شده باشد ، در مورد بروز رسانی زیاد صحبت نمی کنم ، اگر سئوالی داشتید در ادامه ذکر کنید چون بیشتر دوستان از نصب Clean یا نصب بر روی سیسیتم خام استفاده می کنند .

نصب از طریق حافظه های جانبی یا Flash Drive

روش دیگر برای نصب ویندوز استفاده از حافظه های جانبی یا مجازی یا همان Flash ها می باشد . شما می توانید سورس ویندوز را در یک Flash کپی کرده و ویندوز را از طریق این دستگاه نصب کنید ، طبیعتا سرعت نصب شما در این روش خیلی بیشتر از نصب به وسیله DVD خواهد بود. اما استفاده از Flash به همین سادگی ها نیست ، شما بایستی یک سری نیازمندیها را برطرف کنید ، اول از همه اینکه حافظه Flash مورد استفاده شما بایستی بیشتر از 4 گیگابایت باشد ( خوب کمتر باشه ویندوز توش جا نمیشه ، ناراحت میشه :D ) ، دومین نکته این است که فایل سیستم این حافظه بایستی از نوع FAT32 باشد ، چرایش را می توانید از خودم بپرسید و نیازی به چراغعلی نیست ، به دلیل اینکه سیستم عامل در حالت Boot سیستم نمی تواند فایل سیستمی غیر از FAT32 را بشناسد و بنابراین در صورت استفاده از فایل سیستمی مثل NTFS هیچ چیز از روی حافظه خوانده نخواهد شد . نکته سوم اینکه بایستی این حافظه از نوع Active Partition تعریف شود و سپس به عنوان ابزار Boot در قسمت Bios تعریف شود ، بدیهی است که شما متوجه شدید که سورس ویندوز بایستی بر روی این Flash کپی شود !! برای اینکه بتوانید همه اینکارها را انجام دهید می توانید از دستورات زیر در مجموعه ابزار Diskpart استفاده کنید ، ابتدا حافظه Flash خود را به سیستم متصل کرده و دستورات زیر را وارد کنید :
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Windows\system32>diskpart
Microsoft DiskPart version 6.1.7601
Copyright (C) 1999-2008 Microsoft Corporation.
On computer: AMAD-PC
DISKPART> list disk
Disk ### Status     Size   Free   Dyn Gpt
-------- ------------- ------- ------- --- ---
Disk 0  Online     698 GB    0 B
Disk 1  Online     3822 MB   0 B
DISKPART> select disk 1
Disk 1 is now the selected disk.
DISKPART> clean
DiskPart succeeded in cleaning the disk.
DISKPART> create partition primary
DiskPart succeeded in creating the specified partition.
DISKPART> format fs=FAT32 quick
100 percent completed
DiskPart successfully formatted the volume.
DISKPART> active
DiskPart marked the current partition as active.
DISKPART> exit


شما در دستورات بالا ابتدا دیسک های موجود را بصورت لیست مشاهده کردید ، سپس دیسک 1 را که در واقع حافظه فلش شما می باشد را انتخاب کردید ، ما در اینجا دو عدد دیسک داریم ، یکی حافظه هارد دیسک خود کامپیتور است و دیگری حافظه فلش که شما شماره گذاری که از عدد 0 شروع می شود را مشاهده می کنید ، سپس با استفاده از دستور clean حافظه مورد نظر را پاک می کنیم ، و با دستور بعدی نیز این پارتیشن را به عنوان primary معرفی می کنیم ، در ادامه این فلش را با فایل سیستم FAT32 و بصورت سریع یا quick فرمت کردیم و پس از active کردن دیسک از آن خارج شدیم . در ادامه تنها کاری که شما لازم است انجام دهید این است که سورس ویندوز را از DVD کپی کرده و در درون فلش قرار بدهید و پس از قرار دادن boot سیستم بر روی Flash براحتی به مراحل نصب ویندوز وارد شوید . در نهایت ما را به خیر و شما را به سلامت ..... اما همچنان به یاد داشته باشیم هر چند که این روش سریعتر از DVD است اما همچنان شما برای نصب در تعداد کامپیوترهای زیاد دچار مشکل خواهید شد.

نصب ویندوز از طریق شبکه

یکی دیگه از روش هایی که می توانید از طریق آن ویندوز را در تعداد بالا و بصورت همزمان نصب کنید و کاربردهای زیادی نیز دارد ، روش نصب تحت شبکه است ، در این روش شما یک فایل سرور ایجاد می کنید و بر روی آن یک پوشه ایجاد می کنید که درون آن سورس ویندوز سون قرار دارد ، به این فایل سرور به اصطلاح Distribution Server یا سرور توزیع نیز گفته می شود ، سیستمی که می خواهید برای آن ویندوز نصب کنید را boot کرده و به فایل سرور متصل می شوید و فایل اجرایی را برای نصب اجرا میکنید !!! آره ... نه عزیز من به این سادگی های هم نیست ، وقتی سیستمی در حالت boot قرار می گیرید آدرس IP ندارد و از طرفی هیچ سیستم عاملی بر روی آن وجود ندارد که شما بتوانید ب شبکه و فایل سرور مورد نظرتان متصل شوید !!! پس چکار باید کرد ؟

آموزش قدم به قدم نصب ویندوز سون


نکته در این است که در این حالت شما نیاز به سرویس DHCP در شبکه دارید که بتواند درس دهی اتوماتیک را انجام دهد ... اما هر کارت شبکه ای این قابلیت را ندارد که در هنگام boot آدرس IP بگیرد ، شما بایستی از کارت شبکه هایی استفاده کنید که دارای قابلیت PXE هستند ، قابلیت PXE در واقع مخفف جمله Preexecution Environment می باشد و این قابلیت را به سیستم می دهد که در هنگام بوت بتواند آدرس IP بگیرد . اما در اینجا مشکل دیگری نیز وجود دارد ! ما از کجا می توانیم دستورات مربوط به اتصال به فایل سرور را وارد کنید ؟ درست است !! ما سیستم عامل نداریم که بخواهیم از آن برای اتصال به سرور استفاده کنیم ، برای رفع این مشکل دو راهکار وجود دارد ، ابتدا می توانیم از یک دیسکت بوت به نام Barts Boot Disk که به نوعی یک سیستم عامل کوچک است برای راه اندازی و بوت سیستم استفاده کنیم و یا اینکه با استفاده از ابزاری که برای خود ویندوز است به نام WinPE اینکار را انجام دهیم ، در هر دو صورت این دو به شما خط فرمانی ارائه می دهند که بتوانید در آن دستورات مربوط به اتصال به شبکه را وارد کنید .... در هر صورت اگر جایی به اسم Network Client هم برخورد کردید تعجب نکنید ، به همین دیسک ها Network Client هم می گوییم .

به محض اینکه سیستم عامل مربوطه با استفاده از هر یک از این دیسک ها بوت شد ، خط فرمان به شما اجازه وارد کردن دستورات را می دهد ، شما در این لحظه می بایست توسط دستور \\10.1.1.1 یا هر آدرس تحت شبکه دیگر به پوشه ای که سورس ویندوز در آن قرار گرفته است متصل شوید ، اما نکته اصلی در اینجاست که شما در صورتیکه با موفقیت به این پوشه متصل شده و فایل نصب را اجرا کنید ، مراحل نصب به درستی انجام می شود اما به محض اینکه سیستم ریبوت یا restart می شود دیگر سیستم عاملی در کار نخواهد بود !!!! فراموش نکنیم همیشه و همیشه سیستم فایل ها را بایستی از یک مکان ثابت بخواند و شبکه برای سیستم شما یک محل متغیر محسوب می شود ک هبه محض ری استارت شدن سیستم این ارتباط از بین خواهد رفت ... راهکار این است که شما بایستی با استفاده از دستور Net این پوشه به اشتراک گذاشته شده بر روی فایل سرور را بر روی سیستم مبدا با اصطلاح mount کرده و بچسبانید ... با استفاده از این روش حتی زمانی که سیستم ری استارت بشود ارتباط بین سرور و سیستم قطع نخواهد شد .... به همین راحتی .... اما همچنان این نکته را در نظر داشته باشیم که درایوی که در آن پشه به اشتراک گذاشته شده قرار دارد بایستی دارای فایل سیستم FAT32 به همان دلیلی که قبلا هم عنوان کردیم .

استفاده از سرویس WDS یا Windows Deployment Services

استفاده از روش نصب از طریق شبکه کار مناسبی برای شبکه های بزرگ می باشد اما نکته در این است که در این روش نصب سرعت نصب بسیار پایین است ، سیستم مبدا بایستی تمامی فایل ها را از فایل سرور خوانده و بصورت تک به تک بر روی سیستم مبدا نصب کند که همین امر باعث کندی شبکه و فرآیند نصب خواهد شد. برای حال این مشکل از روش دیگری به نام WDS استفاده می کنیم ، WDS یک سرویس است که ویندوز سرور 2008 معرفی شده است و با استفاده از این روش شما یک Image یا فایل کلی از سیستم عامل مورد نظر خود تهیه کرده و در هنگام نصب از صرفا این ایمیج بصورت کامل بر روی سیستم عامل مبدا کپی شده و بعد از آن شروع به نصب می شود ، در این روش نیز استفاده از سرویس هایی مانند فایل سرور و DHCP سرور ، اکتیودایرکتوری و DNS لازم است . این روش نسبت به روش قبلی از مزایای بیشتری برخوردار است که می توان به کاهش ترافیک شبکه و سرعت نصب سیستم عامل ها ، امکان بروز رسانی سیستم عامل های نصب شده و بسیاری دیگر از امکانات دیگر اشاره کرد ، این فرآیند در واقع بصورت Multicast انجام می شود و امکانات زیادی را در اختیار شما قرار می دهد .در ضمن شما قابلیت اتوماتیک سازی فرآیند نصب را با استفاده از ابزاری به نام WAIK دارید که در مقاله ای جداگانه به این روش نصب اشاره خواهم کرد .

روش نصب از طریق نرم افزارهای تهیه Image
ایمیج گرفتن از یک سیستم در حقیقت به این معنی است که شما تمامی نرم افزارهای مربوط به یک سیستم عامل را بصورت کامل بر روی آن نصب می کنید ، و سپس از هارد دیسک و به ویژه درایوی که در آن سیستم عامل نصب شده است یک کپی کامل تهیه می کنید ، در این حالت برای نصب مجدد سیستم عامل کافی است که اطلاعات کپی شده را به روی هارد دیسک جدید کپی کنید ، طبیعی است که سیستم های سخت افزاری بایستی از یک نوع تنظیمات سخت افزاری استفاده کنند تا بتوانیم از این قابلیت استفاده کنیم ، ایجاد کردن ایمیج کار نسبتا آسانی است اما مشکلات خاص خود را نیز دارا می باشد ، هر سیستم عامل برای خود دارای شناسه امنیتی منحصر به فردی می باشد که به آن SID گفته می شود ، در نصب چندین عدد از این سیستم عامل ها ممکن است این SID ها مشابه شوند و مشکلاتی را در شبکه ایجد کنند ، با استفاده از ابزارهای گوناگونی میتوان عملیات ایمیج گیری را انجام داد اما بنده استفاده از نرم افزارهای ایمیج گیری Symantec Back Exec و همچنین Acronys True Image را پیشنهاد می کنم ، در مقاله ای جداگانه به بررسی انجام و گرفتن اینگونه ایمیج ها اشاره خواهیم کرد .

نصب ویندوز Seven

خوب در نهایت به مرحله نصب ویندوز می رسیم ، دانستن پیشنیار ها و تنظیمات اولیه برای نصب ویندوز سون بسیار مهم است و ممکن است هرگونه اشتباه فرآیند نصب را دچار مشکل کند ، در ادامه برخی از موارد مهمی که در نصب ویندوز سون بایستی مورد توجه قرار گیرد را به شما معرفی می کنیم :

 1. نیازمندیهای سیستم را بررسی کنید
 2. همخوانی سخت افزارها و نرم افزار ها را بررسی کنید
 3. فضای هارد دیسک مورد نیاز را بررسی کنید

حداقل نیازمندیهای سخت افزاری برای نصب ویندوز سون به شرح ذیل می باشد :

 1. پردازنده 1GHz 32 بیتی یا 64 بیتی
 2. حداقل 1 گیگابایت RAM
 3. 16 گیگابایت حافظه خالی هارد دیسک
 4. 126 مگابایت کارت گرافیک برای پشتیبانی از قابلیت Aero یا شیشه ای
 5. میگن دسترسی به اینترنت ... اما مهم نیست ....

ما بایستی تصمیم بگیرید که می خواهید از نسحه 32 بیتی یا 64 بیتی سیستم عامل استفاده کنید ، بدیهی است که سیستم عامل و سخت افزارهای 64 بیتی از مقدار بیشتری از حافظه رم و همچنین قابلیت های بسیار قویتر پردازشی بهره مند هستند . در صورتیکه پردازنده شما 64 بیتی هست قطع از ویندوز 64 بیتی برای نصب استفاده کنید .اکثر نرم افزارهای 32 بیتی بر روی سخت افزارهای 64 بیتی قابل اجرا هستند ، پس در این خصوص نگرانی نداشته باشید ... در هر صورت و استفاده از هرگونه از روش های بالا در نهایت شما با مراحل زیر مواجه خواهید شد که روش نصب ویندوز را به شما آموزش می دهد ، در این قسمت بصورت قدم به قدم و تصویری نحوه نصب و راه اندازی ویندوز Seven را آموزش خواهم داد که امیدوارم به شما دوستان کم کند ، در مرخله اول شما با این صفحه سیاه مواجه خواهید شد، که نمایانگر این است که سیستم به درستی در حال خواندن اطلاعات مربوط به سورس ویندوز می باشد :

آموزش قدم به قدم نصب ویندوز سون


نکته : این تصاویر در هنگام نصب ویندوز سون نسخه Ultimate است که با استفاده از یک فایل ISO بر روی VMware نصب می شود.
بعد از مدتی صفحه پایین که صفحه Stating Windows نام دارد را مشاهده خواهید کرد :

آموزش قدم به قدم نصب ویندوز سون


نکته : اگر این صفحه را مشاهده نکردید ممکن است که شما کلیدی را برای بوت شدن از طریق DVD سیستم در هنگام بوت نزده باشید ، قبلا از شما در خصوص فشدن کلید برای بوت شدن از روی DVD سئوال می شود.
برخلاف ویندوز های قبلی و مشابه ویندوز ویستا و 2008 در هنگام نصب ویندوز سون شما دیگر چیزی به عنوان فرآیند متنی که در ویندوز XP مشاهده می کردیم نداشته و مستقیما وارد محیط گرافیکی ویندوز برای نصب آن خواهید شد . پس از مدتی شما با تصویر زیر مواجه خواهید شد:

آموزش قدم به قدم نصب ویندوز سون


اگر نمی خواهید تنظیمات زبان و منطقه خود را عوض کنید براحتی کلید Next را بزنید

کلید Install Now را بزنید تا فرآیند نصب ویندوز آغاز شود ، در اینجا اگر برای ویندوز سون قبلی شما مشکلی بوجود آمده باشد با استفاده از کلید Repair می توانید این مشکل را برطرف کنید . در ادامه با صفحه زیر مواجه خواهید شد :

آموزش قدم به قدم نصب ویندوز سون


در اینجا از شما قوانین و مقررات مربوط به محصولات مایکروسافت را مشاهده خواهید کرد ، البته به زبان خودمانی در اینجا مایکروسافت به شما می گوید که ( مومن ... اگر وجدان داری از محصول تقلبی و کرک شده استفاده نکن ) با توجه به اینکه ما همگی دارای فوران وجدان هستیم این موارد را قبول کرده و به سراغ مرحله بعدی خواهیم رفت .

آموزش قدم به قدم نصب ویندوز سون


در اینجا از شما در خصوص اینکه می خواهید سیستم را بروزرسانی کنید و یا نصب جدیدی از سیستم عامل دارید سوال می شود ، قطعا شما قصد نصب سیستم عامل جدید را خواهید داشت ، من هنوز هم نمیدونم چرا مایکروسافت در هنگام بوت از بروز رسانی صحبت می کنه در حالی که در اینجا سیستم عامل قبلی مفهومی نداره .... گزینه custom را انتخاب کرده و به صفحه بعدی می رسیم .

آموزش قدم به قدم نصب ویندوز سون


در این صفحه از شما در خصوص اطلاعات مربوط به هارد دیسک شما سئوال می شود ، شما با انتخاب هارد دیسک مورد نظر بر روی گزینه Drive Options کلیک کرده و با استفاده از این کار می توانید ضمن درست کردن پارتیشن برای ویندوز ، آنها را فرمت و یا حذف کنید ، در همینجا بایستی درایوی که می خواهید در آن ویندوز شما نصب شود را انتخاب کنید تا فایل های نصب و سیستمی بر روی آن کپی شوند ، اینکار را انجام داده و به مرحله بعدی می رویم .

آموزش قدم به قدم نصب ویندوز سون


در ادامه فرآیند نصب سیستم عامل شروع به کار کرده و ضمن اینکه فایل های را بر روی سیستم شما کپی می کند تمامی تنظیمات سیستم عامل را نیز بصورت پیشفرض انجام میدهد ، در این قسمت شما نه نیازی دارید کاری کنید و نه می توانید کاری کنید ، فقط کافیست که صبر کنید که این فرآیند به اتمام برسید و صفحه نهایی که در پایین مشاهده می کنید را مشاهده خواهید کرد .

آموزش قدم به قدم نصب ویندوز سون


آموزش قدم به قدم نصب ویندوز سون


در این مرحله از شما در خصوص نام کاربری و نام سیستم شما سئوال می شود ، توجه کنید که کاربر مدیر یا Administrator در ویندوز سون برخلاف ویندوز XP غیر فعال است و شما بایستی کاربر جدیدی با این روش ایجاد کنید ، بعد از اینکه نام کاربری و نام کامپیوتر را انتخاب کردید گزینه Next را بزنید تا صفحه زیر مشاهده شود .

آموزش قدم به قدم نصب ویندوز سون


در این صفحه در خصوص رمز عبور شما سئوال می شود ، شما طبق روال معمول بایستی دو بار رمز عبور خود را برا اطمینان از صحت آن وارد کنید و در نهایت یک نکته برای زمانی که رمز خود را فراموش کردید در ادامه ذکر کنید ، این نکته بایستی به گونه ای باشد که شما را به یاد رمز اصلی بیندازد . پس از انتخاب رمز عبور گزینه Next را می زنیم تا صفحه بعدی مشاهده شود .

آموزش قدم به قدم نصب ویندوز سون


در این صفحه ، در صورتیکه شما دارای یک کلید معتبر هستید می توانید با وارد کردن آن ویندوز خود را فعال کنید و در صورتیکه دارای این کلید نیستید می توانید Next را بزنید ، ترجیحا گزنیه Automatically Activate Windows When I am Online را غیر فعال کنید در غیر اینصورت به محض اینکه شما به اینترنت متصل شوید مایکروسافت پدر سیستم تقلبی شما را در خواهد آورد ... ( باور کن ) البته شما که دارین از محصول اصلی و ارجینال استفاده می کنید غمتون نباشه مشکلی پیش نمیاد. بعد از اینکه Next را زدید صفحه بعدی مشاهده خواهد شد :

آموزش قدم به قدم نصب ویندوز سون


در این صفه گزینه Use Recommended settings را انتخاب کرده و به راهمان ادامه می دهیم و در صفحه بعدی نیز ساعت سیستم را تنظیم می کنم.

آموزش قدم به قدم نصب ویندوز سون


اگر به شبکه ای متصل باشید از شما در خصوص اینکه این شبکه خصوصی یا سازمانی یا عمومی است از شما سئوال خواهد شد که بر اساس این انتخاب تنظیمات فایروال سیستم اعمال خواهد شد ، تصویر زیر گویای این مورد است .

آموزش قدم به قدم نصب ویندوز سون


بعد از انتخاب مورد شبکه ویندوز بصورت کامل نصب شده است و تصویر زیر را مشاهده خواهید کرد.

آموزش قدم به قدم نصب ویندوز سون


تبریک می گویم ، شما ویندوز سون را به درستی نصب کردید ، این موفقیت را به شما و خانواده محترمتان و تمامی عزیزانی که در این راه خطیر و دشوار در کنار شما بودند تبریک و تهنیت عرض می کنم ، امیدوارم مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشد .

برچسب‌ها: نصب ویندوز 7, نصب ویندوز سون, نصب ویندوز

ارسال توسط بوکانی
ارسال توسط بوکانی
در هر رشته تحصیلی تعدادی کتاب وجود دارد که باید همه آن را داشته باشند و یا حداقل خوانده باشند. رشته جامع مهندسی عمران هم از این قائده مستثنی نیست و این رشته هم تعدادی کتاب دارد که دانشجویان و فارغ التحصیلان آن باید حتما آن را مطالعه کرده باشند. 24 کتابی که معرفی می شوند، جامع ترین و لازم ترین کتاب هایی است که هر مهندس عمران در مقطع کارشناسی به آن نیاز دارد. معرفی این کتاب ها به معنی بهترین بودن آن ها نمی باشد و تنها نظر شخصی بنده است که با بررسی هایی که انجام دادم، به آن رسیدم. در این بررسی ها سعی کردم، جامع ترین و کامل ترین کتاب ها انتخاب گردند تا این متن را بتوان به عنوان یک مرجع قلمداد کرد.

توضیح 1: کتاب های ریاضی و فیزیک جز بدیهیات رشته های مهندسی (که معماری جز این رشته ها نیست) می باشند و کسی منکر اهمیت آن ها نیست؛ اما چون اکنون مشغول معرفی کتاب های مهندسی عمران هستم، از آن ها صرف نظر می کنم.

توضیح 2: در این لیست هم چنین از نام بردن آیین نامه ها صرف نظر گردیده است.

01. مکانیک برداری برای مهندسان – استاتیک – مرحوم فردیناند پی. بی یر و مرحوم راسل جانستون – انتشارات جهاد دانشگاهی

02. مکانیک برداری برای مهندسان – مقاومت مصالح – مرحوم فردیناند پی. بی یر و مرحوم راسل جانستون– انتشارات جهاد دانشگاهی

03. مکانیک برداری برای مهندسان – دینامیک – مرحوم فردیناند پی. بی یر و مرحوم راسل جانستون –انتشارات جهاد دانشگاهی
(کمتر کسی است که در رشته مهندسی عمران تحصیل کرده باشد و یا کمی از آن سر رشته داشته باشد اما کتاب های بالا را نخوانده باشد یا ندیده باشد. بنده به شخصه به علت زحمتی که این دو نفر برای رشته ی مهندسی عمران کشیده اند، احترام بسیار زیادی برایشان قائل هستم. کتاب های مریام هم برای این سه عنوان وجود دارند، اما سه کتاب فوق بیشتر با سر فصل های مهندسی عمران مطابقت بیشتری دارند. کتاب های آقای مریام بیشتر مناسب رشته مهندسی مکانیک هستند. هم چنین کتاب های تیموشنکو و پوپوف هم وجود دارد که دارای برتری هایی بر کتاب های فوق می باشند.)

04. تحلیل سازه ها – مهندس شاپور طاحونی ، مهندس محمد رضا اخوان لیل آبادی – انتشارات جهاد دانشگاهی (این کتاب تقریبا مرجع اصلی برای دروس تحلیل سازه ها است اما این کتاب در مورد تحلیل سازه های نامعین مقداری ضعف دارد.)

05. تحلیل سازه ها – دکتر علی کاوه – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی (کتاب آقای حسن بدیعی هم در تحلیل سازه ها با نام تئوری مقدماتی سازه ها وجود دارد که به علت شباهت ها و مشترکات بسیار زیاد با کتاب آقای کاوه در این لیست گنجانده نشد.)

06. مکانیک سیالات – استریتر و وایلی – Mc Graw Hill College (کتاب های مکانیک سیالات دیگری هم وجود دارند، مانند کتاب شیمز و هم چنین کتاب های ایرانی مانند آموزش مکانیک سیالات از طریق حل مسئله و نکته، تالیف دکتر حسین افضلی مهر؛ اما کتاب استریتر هم نسبت به کتاب شیمز عمرانی تر است و هم مرجع اصلی مکانیک سیالات تقریبا این کتاب است.)

07. هیدرولیک کانال های باز – دکتر سید محمود حسینی و دکتر جلیل ابرشمی – انتشارات دانشگاه امام رضا (ع) (این کتاب تقریبا مرجع هیدرولیک در تمام ایران است ولی در پاره ای موارد نامفهوم است.)

08. هیدرولوژی مهندسی – مهندس حمید رضا صفوی – انتشارات ارکان دانش (این کتاب در زمینه هیدرولوژی برای مهندسی عمران مناسب می باشد؛ هر چند برخی ضعف ها را نیز دارد می باشد. کتاب های دیگری از جمله کتاب اصول هیدرولوژی کاربردی تالیف آقای امین علیزاده هم موجود می باشد که علی رغم داشتن پاره ای مطالب بیشتر نسبت به کتاب آقای صفوی بیشتر مناسب رشته های کشاورزی و آبخیزداری می باشد.)

09. نقشه برداری – دکتر ذوالفقاری – انتشارات دانشگاه امیر کبیر (پلی تکنیک) (یک کتاب جامع در مورد نقشه برداری و تئوری خطاها می باشد. این کتاب هم چنین کاربردهای اجرایی بسیار خوبی دارد.)

10. مکانیک خاک – دکتر به نیا (این کتاب به علت این که نسبت به کتاب آقای طاحونی جدیدتر و در پاره ای موارد جامع تر است ، توصیه می گردد.)

11. اصول مهندسی ژئوتکنیک – جلد اول و دوم – براجا ام. داس – P.W.S Kent – ترجمه مهندس شاپور طاحونی (به رغم گفته های بالا هنوز هم بسیاری از اساتید مهندسی عمران برای دروس مکانیک خاک و مهندسی پی دو جلد کتاب بالا را معرفی می کنند، زیرا کتاب هایی که آقای طاحونی ترجمه می نمایند به علت آشنایی کافی ایشان با علم مهندسی عمران و توضیح ساده مطالب بسیار مناسب برای مقطع کارشناسی هستند. هر چند نمی توان این کتاب ها را ضعیف انگاشت.)

12. بارگذاری سازه ها – دکتر داوود مستوفی نژاد – انتشارات ارکان دانش (کتابی جامع در مورد بارگذاری از نحوه محاسبه بار ها در آیین نامه تا روش های تقریبی تحلیل سازه ها؛ که بنده آن را توصیه می کنم.)

13. طراحی سازه های فولادی – مهندس شاپور طاحونی – انتشارات علم و ادب (این کتاب مرجع سازه های فولادی است، هر چند کتاب آقایان اظهری هم کتاب های مناسبی می باشند؛ اما باز هم کتاب ایشان که بر مبنای آیین نامه ی ساختمان های فولادی ایالات متحده (AISC) نوشته شده است و با تغییراتی با مبحث دهم هم خوانی پیدا کرده است، به عنوان مرجع انتخاب می شود. کتاب های دیگر بیشتر برای اپراتوری مسایل مناسب هستند.)

14. طراحى ساختمان هاى فولادى – ابراهیم ثنائی ، علیرضا رضائیان (کتاب مناسب و جامعی برای کارهای اجاریی و آموزشی می باشد. آموزش به صورت فلوچارت که خیلی از مسائل را راحت کرده است.)

15. طراحی سازه های بتن مسلح – مهندس شاپور طاحونی – انتشارات دانشگاه تهران ( هر چند به این کتاب انتقادات زیادی وارد است، اما باز هم جز مراجع اصلی بتن در ایران است.)

16. سازه های بتن آرمه – جلد اول و دوم – دکتر داوود مستوفی نژاد – انتشارات ارکان دانش ( این کتاب، کتابی جدید بر مبنای دو آیین نامه آّبا و آیین نامه بتن ایالات متحده (ACI) می باشد، هر چند بیشتر بر مبنای ACI می باشد. در کل این کتاب نسبت به کتاب آقای طاحونی برتری های زیادی دارد. مرجع اصلی این کتاب، کتاب آقای مک گریگور است. کتاب بتن آقای کی نیا هم کتاب مناسبی است اما نمی توان به عنوان مرجع از آن نام برد، زیرا بیشتر به روش اپراتوری است.)

17. اجرای ساختمان های بتن آرمه – مرحوم دکتر مهدی قالیبافیان ، مهندس کامیار سلطانی عربشاهی – انتشارات علم و ادب ( این کتاب واقعا یک کتاب کامل در مورد آشنایی با اجرای ساختمان های بتنی و کلا اجرای بتن می باشد. این کتاب به همه دانشجویان مهندسی عمران که هنوز وارد بازار کار نشده اند و در اجرا ایراداتی دارند، توصیه می گردد.)

18. تکنولوژی بتن – پروفسور نویل و پروفسور بروکز – ترجمه و بازنگری دکتر علی اکبر رمضانیانپور ، دکتر محمد رضا شاه نظری – انتشارات علم و صنعت 110 (فکر می کنم این کتاب مرجع ترین کتاب برای ساخت بتن باشد و در حال حاضر کتاب بهتری نداشته باشیم. هر چند این کتاب هم نیاز به بازنگری دارد.)

19. راه سازی – دکتر حمید بهبهانی – انتشارات نشر دانشگاهی (این کتاب جامع ترین کتاب راه سازی موجود است. اما به علت گذشت زمان زیادی از تالیف آن، اکنون نیاز به تالیف مجدد دارد. هر چند باز هم مرجع بسیار مناسبی برای راه سازی است. کتاب های آقای گشتاسب نریمانی و آقای سعید منجم هم در راه سازی موجود هستند که کتاب اول بیشتر برای طراحی قوس مناسب است و کتاب دوم هم کتاب بدی نیست اما از لحاظ ادبی و دستور زبان خیلی ضعیف است.)

20. روسازی راه – دکتر امیر محمد طباطبایی – انتشارات نشر دانشگاهی (با این کتاب به راحتی می توان روسازی های معمول را طراحی کرد و کتابی جامع است. اما این کتاب به علت تالیف در حدود سی سال پیش اکنون قدیمی به نظر می رسد. هم چنین به علت نحوه چاپ و تکنولوژی زمان خود کمی از لحاظ بصری مانند قلم و کیفیت اشکال و … ایراد دارد.)

21. مهندسی ترافیک – مهندس جلیل شاهی (این کتاب به عنوان مرجع برای مهندسی ترافیک مد نظر می باشد، هر چند به مهندسی ترافیک در مقطع کارشناسی اهمیت زیادی داده نمی شود.)21. مهندسی زلزله، مبانی و کاربرد – پروفسور حسن مقدم – نشر فرهنگ (جامع ترین کتاب در مورد آشنایی کلی با زلزله و تحلیل آن در کشورهای مختلف می باشد. آقای مقدم در بحث های دینامیکی خیلی وارد نشده اند.)

22. اصول مهندسی زلزله – دکتر خسرو برگی – انتشارات دانشگاه تهران (کتابی تقریبا هم تراز کتاب آقای مقدم است.)

23. دینامیک سازه ها – دکتر خسرو برگی – انتشارات دانشگاه تهران (کتاب مرجع برای دینامیک سازه ها که همانند بسیاری کتاب های دیگری که در بالا معرفی شده به علت فاصله زمانی زیاد از تالیف، اکنون نیاز به بازنگری دارد.)

24. دینامیک سازه ها – آنیل چوبرا – ترجمه مهندس شاپور طاحونی (چون شخصا این کتاب را مطالعه نکرده ام، نمی توانم توضیحی در مورد آن ارایه کنم اما تعریف این کتاب را زیاد شنیده ام.)25. اجزا ساختمان و ساختمان – مهندس سیاوش کباری – انتشارات دانش و فن (این کتاب هم به نظر بنده یک کتاب خیلی خوب برای آشنایی با نحوه اجرای ساختمان اعم از بتنی، فولادی و آجری می باشد.)


برچسب‌ها: مهم ترین کتاب های عمران, مهندسی عمران, عمران عمران, مهدسی عمران چیست

ارسال توسط بوکانی
 
تاريخ : 93/01/17
برای ورود بر روی مهندس کلیک کن

http://icivil.ir/omran/ارسال توسط بوکانی
 
تاريخ : 92/12/18

بهترین موبایل هایی که در سال 2014 می توانید بخرید: راهنمای خرید گوشی های هوشمند اندروید ، iOS و ویندوز فون - بهمن ماه 92 ( به روز رسانی شماره 7 )

بهترین موبایل هایی که در سال 2014 می توانید بخرید: راهنمای خرید گوشی های هوشمند اندروید ، iOS و ویندوز فون - بهمن ماه 92 ( به روز رسانی شماره 7 )

آیا به دنبال خرید بهترین گوشی در سال 2014 هستید؟ می خواهید چهار هسته ایی با بهترین برنامه های کاربردی باشد، یا بهترین صفحه نمایش لمسی را داشته باشد؟ در اینجا به بررسی تلفن های هوشمندی که شما به دنبال آن ها هستید می پردازیم و چند نمونه از تلفن های هوشمند با سیستم عامل های مختلف را معرفی می کنیم تا به تصمیم گیری شما در انتخاب تلفن مورد نظرتان کمک کند. لازم به ذکر می باشد که ممکن است بعضی از مدل ها در سال های قبل معرفی شده باشند ولی باز هم به خاطر امکانات و کیفیت می توانند گزینه خوبی برای خرید باشند.

برای انتخاب گوشی های ارزان تر به مقاله "راهنمای خرید بهترین موبایل بر اساس قیمت در ایران و جهان" مراجعه کنید.


1- Samsung Galaxy Note 3 N9005 (امتیاز 9.7 از 10) قیمت حدود 1 میلیون و 900 هزار تومان

فبلت ها نیاز به افرادی با دستان بزرگ دارند و حتی برای چنین افرادی نیز برخی مواقع کمی سنگین به نظر می رسند. به همین دلیل مشخصاتی همچون وزن و عرض در چنین محصولاتی از مشخصات مهم به شمار می روند. اکنون باید گفت که Galaxy Note 3 سبک وزن ترین فبلت این دسته به شمار می رود.

نیازی به گفتن نیست، نوت ۳ دارای سه برتری در بخش وبگردی می باشد. این فبلت نه تنها سریع است، بلکه واکنش اپلیکیشن مرورگر به ناوبری و ورودی ما بسیار خوب و بدون تاخیر است. صفحه وب در حالت تمام صفحه باز می شود، در نتیجه سراسر صفحه نمایش را احاطه می کند که یک افزونه عالی است. ما همچنین به اصلاح حالت Reader علاقه داریم که تمامی محتویات غیرضروری را حذف کرده و تنها متن و برخی تصاویر را برای خواندن آسان مقالات طولانی باقی می گذارد.

در پشت دستگاه یک دوربین ۱۳ مگاپیکسلی با سنسور BSI و تثبیت کننده تصویر دیجیتال، همراه با فلاش CRT LED (کلمه CRT مخفف شاخص رندرسازی رنگ) سطح بالا دیده می شود. این دوربین در مجموع در تولید رنگ های بسیار دقیق در زمان استفاده توانا است.

این دستگاه می تواند ویدئویی با رزولیشن ۴ هزار پیکسلی (4K) ضبط نماید. رزولوشن آن 3840x2160 پیکسل است، به این معنا که با تعداد پیکسل های بومی از دستگاه های جدید، مثلا تلویزیون های 4K مطابقت می نماید. کیفیت فیلم های ضبط شده نیز عالی بنظر می رسد، صاف همراه با دنیایی از جزئیات.

سامسونگ در ساخت Galaxy Note 3 تلاش فوق العاده ای را انجام داده تا این محصول جانشین به حقی برای Galaxy Note II محبوب و پرطرفدار محسوب شود. در این نوت جدید اجزای داخلی (Snapdragon 800) و همچنین صفحه نمایش دستخوش ارتقا شده اند. صفحه نمایش ۵.۷ اینچی Super AMOLED آن با رزولوشن 1080p توانایی ارائه قابلیت Full HD را دارد. لازم به ذکر نیست که قطعا قلم S Pen این محصول و ترفندهای نرم افزاری فوق العاده آن نیز به روز رسانی شده اند.


نکته: Note 3 N9000 دارای پردازنده Exynos 5 Octa 5420 می باشد و از فیلم برداری 4K پشتیبانی نمی کند که در این گزینه مد نظر ما نمی باشد.

نقاط قوت

 • پردازنده قدرتمند Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974
 • سیستم عامل به روز Android 4.3
 • قلم قدرتمند با امکانات بسیار عالی و کاربردی
 • دوربین با کیفیت 13 مگاپیکسل و نویز پایین
 • فیلم برداری 4K با نرخ 30 فریم در ثانیه و Full HD در 60 فریم در ثانیه و 120fps با کیفیت 720P
 • صفحه نمایش ۵.۷ اینچی Super AMOLED با رزولوشن 1080p
 • وزن مناسب به نسبت رقبا هم سایز

نقاط ضعف

 • ابعاد بزرگ برای گرفتن در یک دست
 • بدنه پلاستیکی چرمی شکل پشت!


2- Apple iPhone 5s 32GB (امتیاز 9.7 از 10) قیمت حدود 2 میلیون و 450 هزار تومان

اگر شما امیدوار بودید که اپل با ارائه ی آیفون جدید، از سنت همیشگی خود دست بردارد، باید بگوییم که اپل این‌گونه عمل نکرده است. همانطور که انتظار می رفت، iPhone 5S در ظاهر تقریبا همانند نسل قبلی خود بوده و تنها چند ارتقای کوچک با این گوشی مشاهده شده است و بزرگ‌ترین ارتقای همراه با آن، وجود حسگر اثرانگشت می باشد؛ قابلیتی که مدت‌ها نقل سایت‌های مختلف شده بود و اپل آن را Touch ID نامیده است.

Touch ID به شما اجازه خواهد داد تا از اثرانگشت خود برای قفل کردن iPhone 5S استفاده نمایید. این سنسور درون دکمه ی home (که در حال حاضر با لایه ای یاقوتی پوشیده شده و یک حلقه ی فولادی ضدزنگ دور آن قرار گرفته است) جای گرفته و برای استفاده از آن،‌ کافیست که فقط انگشت شست خود را به آرامی بر روی آن بفشارید. سپس گوشی شما، پل متحرک مجازی را پایین کشیده و به شما اجازه ی ورود خواهد داد. این ویژگی برای مواقعی مفید خواهد بود که کسی بدون اجازه و اثرانگشت شما، نمی‌تواند وارد گوشی تان شده و از آن سوء استفاده کند.

آیفون جدید همچنین با تقویت سرعت پردازش همراه بوده و از سیستم-روی-یک چیپ جدید A7 اپل بهره خواهد برد. این تراشه، همچنان که دو هسته ای است، ۶۴ بیتی نیز می‌باشد، اولین تراشه از نوع خود که درون یک گوشی هوشمند قرار گرفته است. بعلاوه، iOS 7 نیز بروز رسانی شده است و هر دو دسته نرم افزارهای ۳۲ و ۶۴ بیتی را اجرا خواهد کرد. بنابر اظهارات اپل، هم پردازنده و هم بخش گرافیک A7، دو برابر سریع‌تر از همتای خود در آیفون ۵ هستند.

اپل همچنین اضافه کرده که یک پرازنده ی جداگانه را به سنسورهای ردیابی حرکت در این گوشی اختصاص داده که با نام M7 خوانده می شود. اپل می‌گوید که این تراشه ی جدید، میزان ورزش، پیاده روی و یا رانندگی شما را اندازه‌گیری خواهد کرد.

iPhone 5S همچنین دارای یک دوربین عالی نسبت به مدل سال گذشته است. رزولوشن این دوربین، همچنان ۸ مگاپیکسل می‌باشد اما مانند HTC One که از اولتراپیکسل استفاده می کند، این پیکسل ها بزرگ‌تر شده اند. فیل شیلر از اپل می گوید: “پیکسل های بزرگ تر، تصاویر بهتری را نتیجه خواهند داد.” همچنین حالت خودکار تعادل رنگ سفید و سطوح نوردهی نیز به این دوربین اضافه شده است و از یک فلاش جدید بهره می برد که اپل آن را "True Tone" نامیده و برای تعادل تن رنگ ها هدف گذاری شده است. بعلاوه، دوربین 5S از تثبیت کننده ی دیجیتال تصویر برای حذف لرزش ها در تصاویر و ویدئو استفاده می نماید.

این دوربین در حال حاضر از حالت burst mode نیز برای گرفتن یک سری تصویر پشت سرهم بهره می‌برد و iOS به صورت خودکار، واضح ترین عکس را برای استفاده ی شما انتخاب می کند. همچنین ویدئو را نیز در حالت اسلوموشن با نرخ ۱۲۰ فریم در هر ثانیه و با رزولوشن 720p ضبط می کند.

اپل از هر گونه تغییر ظاهری چشم‌پوشی کرده است. هرچند که به نظر می‌رسد 5S غالبا همانند آیفون ۵ می باشد، اما این گوشی در سه رنگ جدید نیز ارائه خواهد شد. یکی از این رنگ ها، آیفون 5S طلایی رنگ می‌باشد.

نقاط قوت

 • پردازنده 64bit قدرتمند A7
 • سیستم عامل به روز و روان iOS 7
 • دوربین با کیفیت بالا و نویز پایین
 • وزن مناسب و خوش دست بودن
 • فیلم برداری در نرخ 120 فریم در ثانیه با کیفیت 720P
 • صفحه نمایش روشن با کیفیت بسیار بالا

نقاط ضعف

 • صفحه نمایش کوچک 4 اینچی در مقابل غول های اندرویدی، کوچک به نظر می رسد (اگر ایراد باشد!)
 • ظاهر تکراری و طراحی همانند iPhone 5
 • سیستم عامل محدود برای برخی کارها (بلوتوث به دیگر سیستم عامل ها، نصب نرم افزار در حالت عادی فقط از مارکت و ...)

3-Nokia Lumia 1520 (امتیاز 9.7 از 10) قیمت حدود 2 میلیون و 40 هزار تومان

صفحه نمایش لومیا 1520 چیزی فراتر از تنها یک صفحه نمایش است. این گوشی مجهز به یک دوربین بسیار بلندپروازانه 20 مگاپیکسل PureView با لنز ZEISS و همچنین یک تراشه قدرتمند چهار هسته ای Snapdragon 800 می باشد.

صفحه نمایش بزرگ نکته ای مهم در هر فبلت به شمار می رود و این تصادفی نیست که نوکیا تصمیم گرفته تا اولین صفحه نمایش full HD 1080 x 1920 خود را در چنین گوشی بزرگی ارائه کند. با تراکم پیکسل 368ppi، این صفحه نمایش بسیار با وضوح و دارای جزئیات بالایی است.لومیا 1520 آخرین نسخه ویندوزفون 8 آپدیت 3 (معروف به GDR3) را اجرا می نماید و هچنین دارای نسخه پشتیبان Black update Bluetooth 4.0 LE نوکیا می باشد. دیدن به روزترین نسخه ویندوزفون در این گوشی جالب توجه می باشد.

لومیا 1520 اولین دستگاه ویندوزفون می باشد که با یک پردازنده چهارهسته ای عرضه می شود. در زیر قالب این دستگاه، آخرین تراشه Snapdragon 800 کوالکام را خواهید دید که همان قطعه ی سیلیکونی مشابه مورد استفاده در اغلب دستگاه های اندرویدی همچون Galaxy Note 3 سامسونگ می باشد. این تراشه از فناوری ساخت 28 نانومتری بهره می برد که به پردازنده چهارهسته ای اجازه سرعت کلاک 2.2 گیگاهرتز را می دهد و این دستگاه همچنین با گرافیک Adreno 330 و دو گیگابایت رم ارائه می شود.

عملکرد اولیه این دستگاه نتیجه ای مثبت را نشان می دهد و تمامی فعالیت های آن دارای سرعت مناسبی است. با این حال نمایش انیمیشن ها بر روی آن اغلب به زمانی طولانی نیاز دارد و درمقایسه با دستگاه های iOS و یا اندرویدی این عمل بر روی ویندوزفون ها کمی طولانی تر است و این قاعده حتی در این پلتفرم سریع نیز رخ داده است.

دوربین PureView بیست مگاپیکسل اتوفوکوس لومیا 1520 به همراه فلاش دو LED (بدون زنون) و برآمدگی اندکی در قسمت پشت گوشی، ارائه شده است و یکی از قوی ترین دوربین های گوشی به حساب می آید. این دوربین درواقع یکی از قوی ترین دوربین های نوکیا با سنسورهای بزرگتر از حد معمول 1/2.5 اینچ (25mm2) می باشد که مجهز به روشنایی پشت و تثبیت کننده تصویر اپتیکال است. با این حال لومیا 1020 نوکیا به عنوان مثال مجهز به سنسورهای دوبرابر بزرگتر 1/1.5 اینچی (58mm2) می باشد در حالی که همچنین دوربین 20 مگاپیکسلی Xperia Z1 سونی دارای سنسور بزرگ تر 1/2.3 اینچ (28mm2) است.

نقاط قوت

 • پردازنده قدرتمند Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974
 • سیستم عامل به روز Microsoft Windows Phone 8 Black
 • دوربین PureView با کیفیت 20 مگاپیکسل
 • فیلم برداری Full HD در 30 فریم در ثانیه
 • صفحه نمایش 6 اینچی IPS با رزولوشن 1080p
 • بدنه بسیار با کیفیت

نقاط ضعف

 • ابعاد بزرگ برای گرفتن در یک دست
 • وزن زیاد
 • برخی محدودیت های ویندوز فون همچنان وجود دارد

4- LG G2 32GB (امتیاز 9.5 از 10) قیمت حدود 1 میلیون و 620 هزار تومان

کمپانی ال.جی بار دیگر با آخرین پرچمدار خود، یعنی G2، در دنیای اسمارت فون های اندرویدی کولاک به پا کرد. البته حذف لقب Optimus به این معنا نیست که کمپانی مذکور در ارائه مشخصه های جدید خساست به خرج داده است زیرا شما می توانید در این اسمارت فون، توانمندترین تراشه Snapdragon 800 با چهار هسته Krait 400 در فرکانس کاری ۲.۳ گیگاهرتز، پردازنده گرافیکی Adreno 330 و رم ۲ گیگابایتی را ببینید که می تواند به سادگی در بخش قابلیت های پردازشی، از رقبای اصلی خود فاصله بگیرد.

نمایشگری با اندازه ۵.۲ اینچ بر روی LG G2 قرار داده شده است که دارای رزولوشن full HD می باشد و تراکم ۴۲۴ پیکسل در هر اینچ را ارائه می دهد.

LG G2 همانند One از آلومنیوم ساخته نشده، اما متقابلا شبیه به Galaxy S4 از پلاستیک در بدنه خود استفاده کرده است. هرچند انتخاب مواد بر وزن دستگاه اثر می گذارد اما وزن One با وجود ابعاد و باتری کوچک تر و همچنین مشخصه های متوسط تر، دقیقا به همان اندازه G2 می باشد.

همراه با یک دوربین غول پیکر ۱۳ مگاپیکسلی، همچنین ماژول تثبیت کننده اپتیکال تصویر و قابلیت های اتوفوکوس ۹ نقطه ای و ضبط ویدئوی 1080p در ۶۰ فریم بر ثانیه و شیشه یاقوت کبود برای حفاظت بیشتر و پوشش ضد اثر انگشت را نیز در این گوشی دریافت خواهید کرد.

نقاط قوت

 • پردازنده قدرتمند Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974
 • سیستم عامل به روز Android 4.3
 • صفحه نمایش 5.2 اینچی با رزولوشن 1080p و فشردگی تصویر 424 پیکسل بر اینچ
 • طراحی جدید و مفید دکمه های کاربری که در پشت گوشی قرار داده شده اند
 • فیلم برداری 60 فریم در ثانیه با کیفیت full HD

نقاط ضعف

 • نداشتن قابلیت ارتقاء حافظه از طریق Micro SD


5- Sony Xperia Z1 (امتیاز 9.4 از 10) قیمت حدود 1 میلیون و 800 هزار تومان

Xperia Z1 گوشی زیبایی است و ما سونی را بخاطر طرح آینده گرایانه خود تایید و تشویق می کنیم. این طراحی می تواند تقریبا پا به پای هر گوشی هوشمند دیگری در صنعت پیش برود.

Z1 از تکنولوژی نمایشگر سونی معروف به Triluminos استفاده می نماید و کیفیت تصویر بیش از Z بهبود یافته است. این دستگاه دارای نمایشگری با رزولوشن 1920x1080 پیکسل و تکنولوژی پانل TFT می باشد و در مقایسه با دیگر نمایشگرهای 5 اینچی 1080p، تراکم پیکسلی به طور باورنکردنی بالایی (441ppi) را ارائه می دهد.

Z1 با پردازنده قدرتمند Snapdragon 800 SoC مجهز شده است و در کل، سرعت پردازش به اندازه کافی سریعی دارد. پردازنده گرافیگی موجود یعنی Adreno 330 نیز به همان اندازه قدرتمند است. همچنین از رم ۲ گیگابایتی و اسلات کارت micro SD نیز برخوردار است.

سونی موفق به انجام بهبودهای قابل توجهی در دوربین Xperia Z1 در مقایسه با مدل قبلی خود شده است. این دستگاه جدید شامل یک سنسور بزرگ ۱/۲.۳ اینچی ۲۰.۷ مگاپیکسل Exmor RS در ترکیب با لنز G این کمپانی می باشد و از BINOZ سونی به عنوان موتور پردازش تصویر بهره می برد. طبق ادعای سونی این تکنولوژی جدید موجب تامین سطح یکسانی از کیفیت و عملکرد موجود در دوربین های دیجیتال کامپکت معمولی می شود.

سونی در ماه ژانویه با معرفی Xperia Z خود با ویژگی ضد گرد و غبار و ضد آب موجب برجستگی آن شد و مدل Xperia Z1 نیز این مسیر را ادامه می دهد.

نقاط قوت

 • پردازنده قدرتمند Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974
 • سیستم عامل به روز Android 4.3
 • دوربین با کیفیت 20 مگاپیکسل و نویز پایین
 • صفحه نمایش ۵ اینچی با رزولوشن 1080p و فشردگی تصویر 441 پیکسل بر اینچ
 • ضد آب و داری گواهی نامه IP 58

نقاط ضعف

 • بدنه سنگین تر به نسبت گوشی های هم سایز


6- LG nexus 5 (امتیاز 9.6 از 10) قیمت حدود 1 میلیون و 340 هزار تومان

اولین موردی که درباره ی خصوصیات این گوشی می توان بیان کرد این است که نکسوس ۵ از آخرین قطعات سیلیکونی دارای عملکرد عالی در زیر بدنه ی خود بهره می برد. این جمله بدین معناست که گوشی جدید گوگل، در کنار ۲ گیگابایت حافظه ی رم، تراشه ی قدرتمند Snapdragon 800 را با پردازنده ی چهارهسته ای Karit با فرکانس کاری ۲.۳ گیگاهرتز و گرافیک Adreno 330 به ارمغان آورده است. شارژ بی سیم، NFC و بلوتوث 4.0 LE از دیگر ویژگی های نکسوس ۵ می باشد، همچنین بر خلاف نسل پیشین خود، ارتباطات 4G/LTE را نیز به کاربرانش ارائه خواهد داد.

از لحاظ طراحی و صفحه نمایش، این اسمارت فون جدید با هیچ سوپرایزی همراه نبوده است. این گوشی دارای بدنه ای پلاستیکی می باشد و با طراحی باریک خود، سبک وزن نیز هست. همچنین بر روی پنل پشتی آن، لوگوی عمودی بزرگ Nexus همراه با حلقه ی بزرگ دوربین قرار گرفته است و دارای دکمه های سرامیکی تنظیم صدا و پاور می باشد.

Nexus 5 دارای یک صفحه نمایش ۵ اینچی IPS با رزولوشن عالی 1920x1080 پیسکل می باشد که آن را برای ساختن یک تجربه ی بصری حتی بهتر از نکسوس ۴ یا دیگر اسمارت فون ها مهیا کرده است و می توان گفت که به دقت و وضوح دیگر اسمارت فون های پرچمدار می باشد. همچنین برای محافظت بیشتر از این صفحه نمایش، از محافظ گوریلا گلس ۳ بر روی آن استفاده شده است.

نکسوس ۵ همانند خویشاوند گوگلی خود، یعنی موتو ایکس موتورولا، یک دوربین بهبود یافته ی ۸ مگاپیسکلی را ارائه می دهد که دارای ویژگی های پیشرفته ای نیز می باشد. از جمله ی این ویژگی ها، می توان به عملکرد بهتر در نور کم و اکشن شات ها اشاره کرد. اکشن شات ها به شما اجازه خواهند داد تا با عکسبرداری متوالی و سریع و سپس ترکیب تصاویر، بتوانید تصویری ایده آل را از صحنه مورد نظر خود داشته باشید. دوربین نکسوس ۵ همچنین یک قابلیت نوآورانه را ارائه داده و آن را Photo Sphere نامگذاری کرده است. این اپلیکیشن، توانایی عکاسی پانورامای ۳۶۰ درجه را برای کاربران به ارمغان می آورد.

همچنین این گوشی، نسخه ی کامل و دست نخورده ای از سیستم عامل اندروید ۴.۴ کیت کت را اجرا می کند که نه تنها جدیدترین نسخه ی اندروید با دسته ای از ویژگی های جدید و فوق العاده است بلکه از تمام نرم افزارهای بلااستفاده ی شرکت ها و حامل های ارتباطی (اپلیکیشن ها و ویژگی های تکراری و زائدی که قابل حذف کردن هم نیستند) خالی می باشد.

متاسفانه نکسوس ۵ به یک باتری با ظرفیت ۲۳۰۰ میلی آمپر ساعت مجهز شده که از این لحاظ، گوشی جدید الجی را بسیار عقب تر از اسمارت فون هایی همچون LG G2، نوکیا لومیا 1320/1520 و حتی Galaxy S4 سامسونگ قرار می دهد، با این حال گوگل ادعا کرده که این باتری توانایی ۱۷ ساعت زمان مکالمه را در هر بار شارژ برای شما فراهم می آورد.

نقاط قوت

 • پردازنده قدرتمند Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974
 • سیستم عامل به روز Android 4.4
 • دوربین با کیفیت 8 مگاپیکسل و نویز پایین
 • صفحه نمایش ۵ اینچی با رزولوشن 1080p و فشردگی تصویر 445 پیکسل بر اینچ

نقاط ضعف

 • باتری ضعیف نسبت به رقبا
 • بدنه پلاستیکی


7- Sony Xperia Z Ultra (امتیاز 9.3 از 10) قیمت حدود 1 میلیون و 510 هزار تومان

ایکسپریا Z اولترا یک فبلت بسیار بزرگ است که تقریبا بین نوت II و نکسوس ۷ قرار می گیرد. این گوشی دارای قابلیت های یک تلفن کامل می باشد (حتی صدای HD)، اما برای نگه داشتن در کنار گوش به منظور برقراری تماس های طولانی قطعا مناسب نیست. در این گوشی یک دوربین با سنسور تصویر Exmor-RS تعبیه شده است که توانایی گرفتن تصاویر ۸ مگاپیکسلی و ویدئوهای ۱۰۸۰ پیکسل را دارد و شما قادر به فعال کردن حالت HDR برای هر دو خواهید بود. با این حال برای دوربین این گوشی، هیچ فلاش LED وجود ندارد.

اجرای تعدادی نرم افزار بر روی این گوشی به ما ثابت کرد که عملکرد آن نسبت به اکسپریاهای گذشته بهتر است و امتیازات زیادی را می تواند توسط تراشه قدرتمند Snapdragon 800 کوالکام خود بدست آورد.

این مدل، چهار هسته پردازنده Krait 400 با فرکانس ۲.۲ گیگاهرتز را شامل می شود که دو برابر موثرتر از Krait 300 با همان نرخ کلاک می باشد. Adreno 330 جدید نیز به نظر می رسد که از همه لحاظ بر مدل ۳۲۰ موجود غلبه کند.

اگر میخواهید خیالتان از بابت افتادن گوشی از دستتان در یک روز بارانی درون جوی آب راحت باشد! پیشنهاد ما به شما Xperia Z و Xperia Z Ultra است.

نقاط قوت

 • پردازنده قدرتمند Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974
 • سیستم عامل به روز Android 4.3
 • صفحه نمایش 6.4 اینچی با رزولوشن 1080p و فشردگی تصویر 342 پیکسل بر اینچ
 • ضد آب و داری گواهی نامه IP 58

نقاط ضعف

 • بدنه سنگین تر به نسبت گوشی های هم سایز
 • ابعاد بزرگ به عنوان یک گوشی برای نگهداشتن با دست!


8- iPhone 5C (امتیاز 9 از 10) قیمت حدود 1 میلیون و 750 هزار تومان

بدنه این گوشی اصلا همانند یک پلاستیک ارزان قیمت بنظر نمی رسد، بلکه با ارائه استحکام بیشتر، این پوسته پلی کربناتی بدنه پشت، زیبایی فانتزی ای را به 5C نیز بخشیده است. این دستگاه که نسبت به آیفون ۵ تقریبا ۲۸ گرم سنگین تر است، در دست بسیار راحت احساس می شود.

آیفون 5C دارای نمایشگر رتینای ۴ اینچی با رزولوشن 1136x640 پیکسل می باشد که هر بیت آن، به همان اندازه ی روشنی و وضوح بر روی آیفون ۵ به نظر می رسد. اما همچنان دارای دقیقا همان نمایشگر، بدون اضافه شدن به تعداد پیکسل ها و اندازه نمایشگر است. می توانیم بگوییم که نمایشگر رتینای آیفون ۵ اپل یکی از شفافترین و دقیق ترین نمایشگر ها در نمایش رنگ است. این صفحه نمایش عالی است و دارای تراکم پیکسلی ۳۲۶ پیکسل در هر اینچ (ppi) می باشد که بسیار خوب است.

این دستگاه دارای همان دوربین پشت ۵ مگاپیسکلی موجود در آیفون ۵ می باشد. سیستم عامل iOS 7 نیز چند مورد، از جمله زوم دیجیتال در هنگام ضبط ویدئو را می افزاید. ضبط تصویر و ویدئو 1080p و تصاویر پانوراما نیز همگی عالی بنظر می آیند، دوربین 5S حتی ارتقا بیشتری دریافت کرده است و حالت ضبط اسلوموشن و multiburst را می افزاید. در مقایسه ی میان اکثریت تلفن های ۲۰۱۳ با طراحی مدرن و بروز شده، وجود پردازنده دو هسته ای A6 در آیفون 5C، صددرصد فوق العاده نمی باشد. گرچه همچنان نتایج رضایت بخشی را در آزمون بنچمارک ها رقم می زند.

عمر باتری نیز طی مکالمه 3G به مدت ۱۰ ساعت، در حالت استندبای برای ۱۰ روز، وبگردی بر روی 4G LTE و وای-فای به مدت ۱۰ ساعت و پخش ویدئو نیز ۱۰ ساعت گزارش شده است.

نقاط قوت

 • سیستم عامل به روز و روان iOS 7
 • دوربین با کیفیت بالا و نویز پایین
 • وزن مناسب و خوش دست بودن
 • فیلم برداری در 30 فریم بر ثانیه با کیفیت 1080P
 • صفحه نمایش روشن با کیفیت بسیار بالا

نقاط ضعف

 • صفحه نمایش کوچک 4 اینچ در مقابل غول های اندرویدی کوچک به نظر می رسد (البته اگر ایراد باشد)!
 • سیستم عامل محدود برای برخی کارها (بلوتوث به دیگر سیستم عامل ها، نصب نرم افزار در حالت عادی فقط از طریق مارکت و ...)


9- HTC One (امتیاز 8.5 از 10) قیمت حدود 1 میلیون و 640 هزار تومان

از ویژگی های داخلی این گوشی HTC می توان به پردازنده ی چهار هسته ای با فرکانس ۱.۷ گیگا هرتز و ۲ گیگا بایت رم اشاره کرد. این گوشی از بلوتوث نسخه ی ۴.۰ و وای-فای بهره می برد. همچنین از یک دوربین ۲.۱ مگا پیکسلی در جلو بهره می برد که نسبتا قابل توجه است. در پشت گوشی نیز از یک سنسور ۴ مگاپیکسلی BSI با دیافراگم f/2.0 استفاده می کند که جذابیت دو چندانی به آن می بخشد.

این مجموعه که به نام دوربین اولتراپیکسل نیز شناخته می شود می تواند تا ۳ برابر بیشتر از لنز های برجسته ی ۱۳ مگاپیکسلی نور محیط را از خود عبور دهد که در نتیجه عکس هایی زنده و همچنین با کیفیت بالاتر را به ارمغان می آورد. این گوشی همچنین قادر به فیلم برداری با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه است. صفحه نمایشگر ۴.۷ اینچی Super LCD 3 این گوشی دارای رزولوشن 1080p و محافظ گوریلا گلس ۲ می باشد و تراکم پیکسلی ۴۶۸ پیکسل بر اینچ را به کاربرش هدیه می دهد. برای درک بهتر این موضوع می توان به آیفون ۵ با تراکم 326ppi و گلکسی اس ۳ با تراکم 306ppi اشاره کرد.

نقاط قوت

 • پردازنده قدرتمند چهار هسته ای Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600
 • قابل به روز رسانی به Android 4.3
 • صفحه نمایش 4.7 اینچی با رزولوشن 1080p و فشردگی تصویر 468 پیکسل بر اینچ
 • بدنه فلزی با کیفیت بالا
 • دوربین اولتراپیکسل با این که 4 مگاپیکسل است ولی در نور کم عکس های عالی می گیرد

نقاط ضعف

 • نداشتن قابلیت ارتقاء حافظه از طریق Micro SD
 • طراحی مهر و موم شده به طوری که کاربر نمی تواند باطری را عوض کند


10- Samsung Galaxy s4 (امتیاز 8.5 از 10) قیمت حدود 1 میلیون و 640 هزار تومان

Galaxy S4، دارای شباهت ظاهری زیادی با نسل قبلی خود یعنی Galaxy S3 است. برجسته ترین تفاوت ظاهری این دو نسل از Galaxy، صفحه نمایش بزرگتر (۵ اینچ با رزولوشن 1080p در برابر S3 با ۴.۸ اینچ در رزولوشن 720p) و سازه ی باریک تر در S4 می باشد.

اسمارت فون S4، همانند ورژن قبلی خود، در دو مدل متفاوت و بر حسب مناطق مختلف عرضه خواهد شد. یکی از مدل ها، دارای پردازنده ی ۸ هسته ای Exynos 5 Octa سامسونگ، با فرکانس کاری ۱.۶ گیگاهرتز خواهد بود و ورژن دیگر این گوشی از یک تراشه ی ۴ هسته ای Sanpdragon با فرکانس کاری ۱.۹ گیگاهرتز، محصول شرکت Qualcomm استفاده خواهد کرد. همچنین Galaxy S4 دارای دوربین ۱۳ مگاپیکسلی و ۲ گیگابایت RAM می باشد و با سه فضای ذخیره سازی 16GB؛ 32GB و 64GB به بازار عرضه می شود.

نقاط قوت

 • پردازنده قدرتمند Exynos 5 Octa 5410 دارای 4 هسته Cortex-A15 و 4 هسته Cortex-A7
 • قابل به روز رسانی به Android 4.3
 • صفحه نمایش 5 اینچی با رزولوشن 1080p و فشردگی تصویر 441 پیکسل بر اینچ
 • دوربین 13 مگاپیکسلی با کیفیت بالا

نقاط ضعف

 • پردازنده گوشی در بنچمارک ها از گوشی های روز ضعیف تر است
 • بدنه پلاستیکی که زود فرم خود را از دست می دهد
 • گوشی در کار های سنگین داغ می کند


11- Sony Xperia Z​ (امتیاز 8.5 از 10) قیمت حدود 1 میلیون و 230 هزار تومان

همانطور که در سایر مدل های امروزی به چشم می خورد، گوشی ایکسپریا Z نیز با صفحه نمایش بزرگ ۵ اینچی عرضه شده است. وضوح این نمایشگر، عالی و به میزان 1080x1920 پیکسل می باشد که با تراکم پیکسلی بالای 441ppi همراه شده است. همانطور که می توانید حدس بزنید کوچکترین نشانه ای از بریدگی و دندانه دار بودن تصاویر در این نمایشگر دیده نمی شود. همچنین دوربین 13 مگاپیکسلی این گوشی به همراه سنسور Exmor RS خوب کار می کند اما فوق العاده نیست.

این روزها اگر محصولتان، مشخصات قوی ای نداشته باشد، نمی توانید با آن، کسی را تحت تاثیر قرار دهید. اما در حال حاضر، این گوشی نسبت رقبای به روز و جدید خود، پردازنده ی نسبتا ضعیف تری را ارائه می دهد. پردازنده مورد استفاده در این گوشی،‌ مدلی غیر عادی نیست بلکه از نوع Snapdragon S4 Pro با چهار هسته Krait و فرکانس ۱.۵ گیگاهرتز می باشد. بعلاوه، این قسمت با پردازنده گرافیکی Adreno 320 تکمیل می شود که قادر به اجرای خوب تقریبا هر گونه بازی و یا نرم افزار است. حافظه داخلی 16GB بوده و یک اسلات کارت حافظه microSD نیز وجود دارد و همچنین از LTE پشتیبانی می کند. این گوشی دارای سیستم عامل اندروید 4.1 Jelly Bean بوده و در برابر آب و گرد و غبار مقاوم می باشد.

اگر می خواهید خیالتان از بابت افتادن گوشی از دستتان در یک روز بارانی درون جوی آب راحت باشد! پیشنهاد ما به شما Xperia z؛ Z Ultra و Z1 است.

نقاط قوت

 • پردازنده قدرتمند Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064
 • دوربین با کیفیت 13.1 مگاپیکسل
 • صفحه نمایش ۵ اینچی با رزولوشن 1080p و فشردگی تصویر 443 پیکسل بر اینچ
 • ضد آب و داری گواهی نامه IP 58

نقاط ضعف

 • بدنه شیشه ای و لکه پذیر
 • دوربین کُند و عکسبرداری نویز دار در نور کم
 • باتری با عمر کمتر نسبت به رقبا


12- Nokia Lumia 1020 (امتیاز 8 از 10) قیمت حدود 1 میلیون و 850 هزار تومان

بدون شک گوشی لومیا ۱۰۲۰، به خاطر دوربین شگفت انگیز ۴۱ مگاپیکسلی PureView خود، مورد توجه است و همین موضوع، موجب برجستگی ویژه ای در قسمت پشت این گوشی شده است. با توجه به اینکه این بخش یکی از باارزش ترین ویژگی های این گوشی می باشد، نوکیا با اطمینان این بخش را با برخی تکنولوژی های جدی مجهز کرده است. برای شروع می توان گفت که این دوربین دارای سنسور ۱/۱.۵ اینچی می باشد که در واقع کوچک تر از سنسور ۱/۱.۲ اینچ موجود در 808 PureView است. البته این موجب اشتباه شما نشود، علت این مساله این است که اندازه آن به حفظ اندازه گوشی لومیا ۱۰۲۰ کمک می کند. این دوربین همچنین مجهز به لنز شش عنصری با اپتیک ZEISS، تثبیت کننده تصویر اپتیکال ثانویه (OIS)، سنسور روشن پشت، زوم ۳ برابر، فلاش LED و فلاش زنون می باشد.

حتی ویژگی های بیشتری در بخش ویدئوی این دوربین موجود است، این دوربین قادر به تولید ویدئوهای 720p و 1080p در نرخ های متفاوت، ۲۴،۲۵ و ۳۰ فریم بر ثانیه است. اگر نگاهی به کیفیت ضبط فیلم 1080p در نرخ ۲۴ فریم بر ثانیه بیاندازیم، متوجه وجود حالت سینمایی در دوربین این گوشی خواهیم شد. در این گوشی همانند مدل های لومیا 928 و 925، از یک صفحه نمایش ۴.۵ اینچی با رزولوشن 768x1280 پیکسل و از نوع +PureMotion HD به همراه تکنولوژی ClearBlack استفاده شده است.

در این گوشی یک پردازنده دو هسته ای ۱.۵ گیگاهرتز Snapdragon S4 Plus کوالکام به همراه ۲ گیگابایت رم و پردازنده گرافیکی Adreno 225 وجود دارد و قادر به ارائه عملکردی سریع همانند بسیاری از گوشی های ویندوزفون می باشد.

بر روی جعبه این محصول عبارت حافظه داخلی ۳۲ گیگابایت ثبت شده است و این گوشی در واقع دارای ۲۹.۱۲ گیگابایت حافظه آزاد می باشد که البته خوب و کافی است، اما با در نظر گرفتن این نکته که این گوشی به تولید تصاویر ۵ و ۳۸ مگاپیکسلی اقدام می کند، به نظر می رسد که این حافظه می تواند خیلی سریع به اتمام برسد. در طول اولین روز استفاده از لومیا ۱۰۲۰، می توان به مقدار عمر باتری ۱۰ ساعت دست یافت. با این حال به زودی می توان دریافت که در پشت این نتیجه ضعیف، یکی از ویژگی های ویندوزفون پنهان است، ویژگی ای که به طور پراکنده زمان را هر بار که گوشی در حال وقفه است، نشان می دهد. پس از غیر فعال سازی آن، به عمر باتری ۱۸ ساعته در این گوشی که نتیجه ای عادی است، می رسیم.

نقاط قوت

 • دوربین بسیار با کیفیت 41 مگاپیکسلی که بهترین دوربین در میان موبایل های حال حاضر می باشد
 • قابلیت ارتقاء به windows phone 8 Amber
 • سیستم عامل گوشی بسیار زیبا و روان است
 • صفحه نمایش بسیار رنگ ها را واضح نشان می دهد

نقاط ضعف

 • پردازنده دو هسته ای Qualcomm MSM8960 در بنچمارک ها از گوشی های روز ضعیف تر است
 • کیفیت صفحه نمایش 720P در مقابل کیفیت 1080P موجود در اکثر گوشی ها پایین است
 • بزرگی لنز باعث برآمدگی در پشت دوربین شده که با توجه به کیفیت عکس می توان تحملش کرد!


13- LG Nexus 4 (امتیاز 8 از 10) قیمت حدود 1 میلیون و 50 هزار تومان

Nexus 4 دارای صفحه نمایش 4.7 اینچی IPS با رزولوشن 1280X768 پیکسل می باشد و از نظر وضوح می توان گفت که هم رده با گلکسی S3 است. این مدل، اندروید 4.2 Jelly Bean را اجرا می کند و قابلیت آپدیت به 4.3 را نیز دارد. همچنین دوربین این گوشی 8 مگاپیکسل بوده و از کیفیت خوبی برخوردار می باشد و علاوه بر این ها، عکس برداری 360 درجه پانورما را ارائه می دهد. دارای یک شارژر بی سیم بوده و پردازنده کوالکام Snapdragon S4 Pro برای حفظ کارایی آن به کار می رود.

نقاط قوت

 • پردازنده قدرتمند Qualcomm Snapdragon S4 Pro
 • دوربین با کیفیت 8 مگاپیکسل
 • 2 گیگابایت حافظه RAM
 • دارای NFC

نقاط ضعف

 • استحکام کم بدنه پشتی
 • نداشتن درگاه micro SD


14- Galaxy S4 Zoom (امتیاز 8 از 10) قیمت حدود 1 میلیون و 70 هزار تومان

مانند S4 Mini، یک نمایشگر Super AMOLED با اندازه ۴.۳ اینچ و رزولوشن 540x960 پیکسل بر روی تلفن وجود دارد، بنابراین دارای زاویه دید گسترده ای است و رنگ ها بطور قابل ملاحضه ای اشباع شده و با نمایش رنگ مشکی عمیق می باشد. نقاط ضعف نمایشگر این گوشی، رنگ های پیش فرض سرد و سطح روشنایی کم هستند و ساختار فریم بندی عکس در خارج از محیط بسته و زیر نور مستقیم خورشید، یک رویداد ناامید کننده را نتیجه می دهد.

شامل یک پردازنده دو هسته ای Exynos 4212 با فرکانس کاری ۱.۵ گیگاهرتز و پردازنده گرافیکی Mali-400 به همراه یک رم ۱.۵ گیگابایتی می باشد، همچنین این تلفن دارای حافظه داخلی با ظرفیت ۸ گیگابایت، به همراه اسلات microSD به منظور افزایش فضای ذخیره سازی است.

S4 Zoom مجهر به دوربین ۱۶ مگاپیکسلی همراه با قابلیت زوم اپتیکال تا 10x می باشد که این عمل بزرگنمایی می تواند با حلقه لنز زوم، اهرم صدا یا با یک نوار لغزنده در برنامه دوربین فراخوانی شوند. حلقه، در زمانی که شما آن را می چرخانید، صدای کلیک ظریفی را ایجاد می کند که برای لذت بردن گیک های دوربین در سراسر جهان ارائه شده است.

نقاط قوت

 • دوربین 16 مگاپیکسلی با کیفیت بالا در حد دوربین های خانگی
 • زوم اپتیکال برای دوربین
 • قابلیت فیلم برداری full HD با سرعت 30 فریم در هر ثانیه
 • پردازنده دو هسته ای 1.5GHz Cortex-A9 به همراه چیپست تصویر Pega-Dual +XMM6262
 • اندروید 4.2.2 برای یک دوربین خانگی امکانات فراوانی را خواهد داشت

نقاط ضعف

 • وزن زیاد به عنوان یک موبایل
 • بدنه پلاستیکی
 • صفحه نمایش با کیفیت پایین


15- Samsung Galaxy Note 2 (امتیاز 8 از 10) قیمت حدود 1 میلیون و 350 هزار تومان

صفحه نمایشی که حس کار با یک تبلت را به شما می دهد. Note 2 دارای صفحه نمایش 5.5 اینچی AMOLED با رزولوشن 1280x720 پیکسل می باشد و همراه با قلم دقیق‌ S-pen عرضه می شود. دارای دوربین عقب 8 مگاپیکسلی با کیفیت فیلم برداری 1080p و پردازنده چهار هسته ای 1.6 گیگاهرتزی و 2 گیگابایت RAM که می تواند به راحتی از پس عملکرد چند وظیفه ای (اجرا چند برنامه هم زمان) در Note 2 بر بیاید.

نقاط قوت

 • پردازنده قدرتمند چهار هسته ای Exynos 4412 Quad
 • قلم قدرتمند با امکانات بسیار عالی و کاربردی
 • دوربین با کیفیت 8 مگاپیکسل
 • فیلم برداری 30 فریم در ثانیه با کیفیت Full HD
 • وزن مناسب به نسبت رقبای هم سایز

نقاط ضعف

 • ابعاد بزرگ برای گرفتن در یک دست
 • بدنه پلاستیکی
 • داغ کردن در بازی های گرافیکی


16- Motorola Moto X (امتیاز 8 از 10) قیمت حدود 1 میلیون و 400 هزار تومان

این دستگاه با وزن ۱۳۰ گرم، تا حدودی هم وزن Galaxy S4 سامسونگ می باشد. پشت آن کمی برجسته تر از لبه ها است و ضخیم ترین نقطه آن دارای پهنای ۱۰.۴ میلی متر می باشد، اما باریک ترین نقطه، ۵.۶ میلی متر ضخامت دارد. دوربین Moto X نیز با سنسور ۱۰ مگاپیکسلی RBGC و فناوری "Clear Pixel" در میانه سطح پشتی گوشی جای گرفته که در شرایط نور کم، عملکردی عالی را ارائه می دهد، به طوری که حتی ممکن است از HTC One هم بهتر باشد.

Moto X یک نمایشگر AMOLED با اندازه ۴.۷ اینچ و رزولوشن 1280x720 پیکسل را در برمی گیرد. با این که می دانیم امروزه، نمایشگرهای با کیفیت 1080p در حال تبدیل شدن به امری عادی هستند، اما نکته جالب توجه این است که یک پانل 720p در اندازه های این اسمارت فون جدید، همچنان هم تراکم پیکسلی در حدود ۳۱۶ پیکسل در هر اینچ را ارائه می دهد. نمایشگر این گوشی تقریبا مشابه با Nexus 7 است و احتمالا کسی شکایتی در مورد کیفیت نمایشگر آن نخواهد شنید.

تراشه X8 به عنوان یک سیستم ۸ هسته ای در صورتحساب این گوشی ثبت شده است، اما این تعداد هسته، کمی گمراه کننده می باشد. چرا که X8 در حقیقت یک نسخه‌ی بهینه شده‌ی نرم افزاری از پردازنده دو هسته ای Snapdragon S4 Pro کوالکوم با فرکانس کاری ۱.۷ گیگاهرتز می باشد. این تراشه با معماری سیستم بر روی یک چیپ (SoC) دارای یک پردازنده گرافیکی چهار هسته ای Adreno 320 می باشد (بنابراین ما تاکنون ۶ هسته داریم). دو هسته دیگر در این ۸ هسته موتورولا، برای پردازشگرهای زبان های طبیعی و محاسبات متنی جای داده شده است. این هسته ها در حقیقت با SoC، چنانکه قبلا تصور می شد، یکپارچه نیستند و آن ها در جای دیگری بر روی برد قرار گرفته اند و از هسته های ARM محسوب نمی شوند. پردازنده زبان طبیعی با تمامی پردازش های صوتی و حذف نویزها سروکار دارد. این گوشی همچنین شامل یک بسته رم ۲ گیگابایتی و حافظه ۱۶ یا ۳۲ گیگابایتی می باشد.

نقاط قوت

 • پردازنده دو هسته ای Qualcomm MSM8960Pro Snapdragon 1.7 GHz
 • دوربین سریع 10 مگاپیکسلی
 • اندروید 4.2.2
 • قابلیت فرمان صوتی
 • عمر باتری عالی

نقاط ضعف

 • پردازنده گوشی در بنچمارک ها از گوشی های روز ضعیف تر است
 • نداشتن قابلیت ارتقاء حافظه از طریق Micro SD
 • طراحی مهر و موم شده به طوری که کاربر نمی تواند باطری را عوض کند


17- HTC One Mini (امتیاز 7.5 از 10) قیمت حدود 1 میلیون و 200 هزار تومان

اسمارت فون HTC One mini برخلاف نام خود "کوچک (mini)" نیست و اگر یادتان باشد، سه سال پیش، این اندازه ها به عنوان یک گوشی فوق العاده بزرگ در نظر گرفته می شد. بهر حال، One mini تنها حدود 4 درصد کوتاه تر و 7 درصد کوچک تر از برادر پرچمدار خود می باشد. همچنین از جنس آلومینیوم ساخته شده است و دارای یک نوار پلاستیکی (پلی کربنات) در اطراف لبه خود می باشد.

One mini دارای نمایشگری با اندازه ی ۴.۷ اینچ می باشد که از این لحاظ، تفاوت زیادی با برادر بزرگ تر خود ندارد با این حال، تراکم پیکسلی 341ppi را ارائه می دهد که اختلاف زیادی با تراکم 468ppi ارائه شده در HTC One دارد اما زمانی که شما تراکم پیکسلی بیشتر از 300ppi یک نمایشگر را با نمایشگرهای بالای 400ppi مقایسه می کنید، اساسا می توانید تفاوتی بسیار ظریف را بین دو حالت "بسیار واضح" و "بطور مضحکی واضح" بیابید. همچنین این نمایشگر دارای رزولوشن 1280x720 پیکسل و نسبت تصویر 16:9 می باشد.

در One mini، پردازنده دو هسته ای Snapdragon 400 کوالکوم قرار دارد که مخصوص گوشی های میان رده ای می باشد. در اینجا عنصر دیگری در One mini کاهش یافته است و آن، رم یک گیگابایتی می باشد در حالی که برای One، رم دو گیگابایتی اختصاص داده شده است. اما دلیلی برای نگرانی بیش از حد وجود ندارد. متاسفانه تنها در نسخه 16 گیگابایتی (که چندین گیگ برای اکانت شما برای اندروید و رابط Sense مربوط به HTC کاهش می یابد) عرضه می گردد و فاقد اسلات مربوط به کارت حافظه می باشد.

نقاط قوت

 • اندروید Android 4.2.2
 • صفحه نمایش 4.3 اینچی با رزولوشن 720p و فشردگی تصویر 341 پیکسل بر اینچ
 • بدنه فلزی با کیفیت بالا
 • دوربین اولتراپیکسل با این که 4 مگاپیکسل است ولی در نور کم عکس های عالی می گیرد

نقاط ضعف

 • پردازنده گوشی در بنچمارک ها از گوشی های روز ضعیف تر است
 • نداشتن قابلیت ارتقاء حافظه از طریق Micro SD
 • طراحی مهر و موم شده به طوری که کاربر نمی تواند باطری را عوض کند


18- Huawei Ascend P6 (امتیاز 7.5 از 10) قیمت حدود 920 هزار تومان

ضخامت Ascend P6 فقط ۶.۱۸ میلی متر است، اما مدیران هوآوی، ویژگی های زیادی بر روی بدنه فلزی آن قرار داده اند. بعلاوه، آخرین نسخه رابط Huawei’ Emotion UI بر روی اندروید ۴.۲.۲ اجرا می شود و قدرت دستگاه نیز توسط پردازنده چهار هسته ای کوالکوم با فرکانس ۱.۵ گیگا هرتز و ۲ گیگابایت حافظه RAM تامین می شود. صفحه نمایش ۴.۷ اینچی آن دارای رزولوشن 1280X720 پیکسل با تراکم حدود ۳۲۲ پیکسل در هر اینچ است. حافظه ذخیره سازی ۸ گیگابایتی آن می تواند با یک کارت میکرو SD تا ۳۲ گیگابایت توسعه پیدا کند.

همچنین یک دوربین ۵ مگاپیکسلی در جلو و یک دوربین ۸ مگاپیکسلی در پشت با دیافراگم F2.0 و دید وسیع 4cm در پشت قرار دارد که توابع عکاسی تشخیص اجزای صورت و مواردی دیگر را با خود همراه کرده است.

نقاط قوت

 • پردازنده چهار هسته ای Huawei K3V2 با فرکانس 1.5 گیگاهرتز
 • دوربین با کیفیت 8 مگاپیکسل در پشت و 5 مگاپیکسلی در جلو
 • فیلم برداری 30 فریم بر ثانیه با کیفیت Full HD
 • ضخامت و وزن بسیار پایین گوشی

نقاط ضعف

 • باتری غیر قابل تعویض است
 • فیلمبرداری و عکاسی آن داری نویز زیادیست و در نور کم شدیدتر می شود
 • پردازنده گوشی در بنچمارک ها، از گوشی های روز ضعیف تر است


19- Galaxy S4 Mini (امتیاز 7.5 از 10) قیمت حدود 1 میلیون و 20 هزار تومان

قدرت پردازش دستگاه توسط پردازنده دو هسته ای Snapdragon 400 مبتنی بر معماری سیستم بر روی چیپ (SoC) با فرکانس کاری ۱.۷ گیگاهرتز، گرافیک Adreno 305 و رم ۱.۵ گیگابایتی ارائه شده است. این قدرت برای رسیدگی و مدیریت اکثریت وظایف دشوار به راحتی کافی می باشد و به همین دلیل است که Galaxy S4 mini، بدون در نظر گرفتن اینکه آیا آن برای خواندن ایمیل یا اجرای آخرین بازی های 3D مورد استفاده قرار گیرد، همواره قدرتمند باقی مانده است. در آزمایش ها، عملکرد شگفت انگیزی را از خود نشان داده است، با این حال، رابط کاربری برخی اوقات دچار اندکی آشفتگی می شود، بویژه زمانی که در میان صفحه اصلی با ضربه زدن به ویجت ها بارگذاری می گردد.

بر روی گلکسی اس۴ مینی، اندروید ۴.۲.۲ اجرا می شود. ماژول دوربین ۸ مگاپیکسلی همراه با فلاش LED برای کمک به عکاسان در شرایط نوری کم وجود دارد. در کل تصاویر گرفته شده با دوربین mini در محیط باز، خوب بوده اما برای هر کسی قابل قبول نیست، با این حال به نظر ما هنوز هم تصاویر آن، بسیار دلپذیر بوده و با ارائه ی رنگ های خنثی و مقدار کافی از جزئیات همراه می باشند.

Galaxy S4 mini یک گوشی "میان رده ای" چشمگیر است که قدرت و قابلیت حمل را در یک بسته کمی کوچک تر به ارمغان می آورد.

نقاط قوت

 • پردازنده دو هسته ای Qualcomm MSM8930 با فرکانس 1.7 گیگاهرتز
 • اندروید 4.2.2
 • دوربین 8 مگاپیکسلی با عملکرد بالا زیر نور مناسب

نقاط ضعف

 • پردازنده گوشی در بنچمارک ها، از گوشی های روز ضعیف تر است
 • بدنه پلاستیکی که زود فرم خود را از دست می دهد
 • باقیماندن اثر انگشت بر روی پانل پشت براق
 • عملکرد دوربین در نور کم بسیار ضعیف می باشد


ارسال توسط بوکانی
برای دانلود ابتدا بر روی لینیک زیر کلیک کنید سپس برنامه را برای گوشی خاص خود دانلود کنید

دانلودارسال توسط بوکانی
برای ورود به وبلاگ استاد محمد پور بر روی ریاضی کلیک کنید

ریاضی


برچسب‌ها: منصور محمد پور, دکتر منصور محمد پور, دانشگاه آزاد بوکان

ارسال توسط بوکانی
 
تاريخ : 92/11/10
برای ورو د به سامانه بر روی ورود کلیک کنید

 

ورود


برچسب‌ها: وام ازدواج, شرایط وام ازدواج

ارسال توسط بوکانی
 
تاريخ : 92/11/10
برای دانلود download maneger بر روی دانلود کلیک کنید

دانلود


برچسب‌ها: دانلود دانلود منیجیر, دانلود منیجر, download maneger, download download maneger

ارسال توسط بوکانی
 
تاريخ : 92/08/21
برای ورود بر روی  wechat کلیک کنید

wechat


برای نحوه آستفاده بر روی آموزش کلیک کنید

آموزش

 


برچسب‌ها: دانلود wechat, وی چت برای کامپیوتر, وی چت, دانلود وی چت, wechat برای کامپیوتر

ارسال توسط بوکانی
 
تاريخ : 92/08/14
برای مشاهده بر روی ارز کلیک کنید

ارز


برچسب‌ها: قیمت دلار, قیمت سکه, قیمت یورو, قیمت طالا

ارسال توسط بوکانی

اسلایدر

دانلود فیلم